Vanliga frågor

Samarbetet mellan Vanda Energi Ab och S-gruppen upphör, varför? Vad ska hända med Bonuselavtalen?

Det landstäckande bonussamarbetet har ingåtts mellan Vanda Energi Ab och S-gruppen. Vanda Energis elförsäljningsverksamhet övergick 1.4.2020 till ett nytt bolag, Oomi Oy, varvid kunderna till Vanda Energis elförsäljning automatiskt övergick till att bli kund hos det nya bolaget.

Både de tidsbundna Bonuselavtalen och de som är i kraft tillsvidare fortsätter som sådana till avtalade priser. Bonus för Bonuselavtalen löper upp på samma sätt som av Vanda Energi – bonusköpet bokförs dagen efter det att fakturan betalas.

På vilka av Vanda Energis produkter har man fått Bonus?

I Bonuselavtalen får man Bonus på elförsäljningens andel inklusive moms. Man får både på elförbrukningen och grundavgiften.

Man har kunnat ingå Bonuselavtalet som tidsbundet eller tillsvidare i kraft. Efter 31.3.2020 säljs inte Bonuselavtal längre, eftersom Vanda Energis elförsäljningsverksamhet har övergått till Oomi Energia.

Man får dessutom Bonus på Solenergi, Vindenergi och Bytesskydd då de har anknutits till Bonuselavtalet. Börselavtalet till ägarkundspris ger inte Bonus. Överföringsavgifterna för el ger inte Bonus.