Vanliga frågor

Vad beror det på att jag inte har fått Bonus på mina försäkringspremier trots att jag har registrerat min ägarkundsrelation hos LokalTapiola?

Ett villkor för att man ska kunna få Bonus är att den som har betalt försäkringspremierna till LokalTapiola har registrerat sin ägarkundsrelation hos LokalTapiola. Bonus beräknas på försäkringspremier som betalats. Premierna för skade- och livförsäkringar som har betalats med korrekt referensnummer före den 20 dagen i månaden bokförs som bonusköp redan samma månad. Försäkringspremier som betalats efter den 20:e i månaden bokförs som bonusköp nästa månad. Undantag: Försäkringspremierna för den schysta bolåneförsäkringen bokförs som bonusköp månaden efter betalningsmånaden. Handelslaget betalar ut Bonus senast den 10 dagen följande månad.