Vanliga frågor

Vi vill skaffa Elisa Saunalahti-abonnemang till hela familjen och samla Bonus. Hur ska vi göra?

Ni beställer Elisa Saunalahti 5G-abonnemang som samlar Bonus för varje familjemedlem. Då man beställer ett abonnemang ska ägarkunden eller en som hör till ägarkundens hushåll uppge sitt personliga medlems- eller ärendenummer till Elisa. Anmälan av medlems- eller ärendenumret fungerar som tillstånd att överföra betalningsinformation till S-gruppens kundägar- och kundregister för beräkning av Bonus. Föräldrar kan beställa ett abonnemang under eget namn (som en avtalspart) och ange till exempel ett minderårigt barn som användare av abonnemanget. Angående personuppgifterna lönar det sig alltid att uppge användarens personbeteckning, så att inte till exempel meddelanden, förmåner och erbjudanden skickas till ett minderårigt barns telefonnummer.