Vanliga frågor

Kan vem som helst få Bonus från Elisas Saunalahti 5G-anslutningar?

Bonusen är tillgänglig för en privatperson som har ingått ett Saunalahti-abonnemangsavtal och som är kundägare eller en person som tillhör ett kundägarhushåll. För att få Bonus ska ägarkunden eller en som hör till ägarkundens hushåll uppge sitt personliga medlems- eller ärendenummer till Elisa. Meddelandet om medlems- eller ärendenummer fungerar som ett tillstånd att överföra betalningsinformation till andelslaget för att beräkna Bonus. Det medlems- eller ärendenummer som anges för ackumuleringen av Bonus och antalet inköp som berättigar till Bonusen kan i allmänhet kontrolleras på fakturan.