Vanliga frågor

På vilka bränslen får man Tankningsbonus?

Man får Tankningsbonus på följande bränslen tankade på mätarfält: bensin (BE 95 E10, BE 98 E5), Diesel, SmartDiesel och Eko E85 samt på brännolja tankad på mätarfält. Brännolja/eldningsolja som beställts omfattas inte av Tankningsbonus. Man får inte heller Tankningsbonus då man laddar elbilar eller tankar naturgas eller flytgas.