Vanliga frågor

Varför har handelslagen olika bonustabeller?

Den primära orsaken till detta är att alla handelslag är självständiga företag. Varje handelslag fattar med andra ord självständigt beslut om de gällande ägarkundsförmånerna och principerna för dem. I praktiken är det handelslagets styrelse som bestämmer hur handelslagets bonustabell är uppbyggd.

Bonus är endast ett sätt att ge ägarkunderna förmåner. Andra sätt är till exempel betalningssättsförmån samt beroende på handelslag även ränta på insats och återbäring av överskott.