Vanliga frågor

Vad ska jag göra för att få Bonus på Sector Alarm tjänster?

För att får Bonus av larmsystemets månadsavgift, du måste vara betalaren som har skrivit under avtalet och registrerat din ägarkundsrelation via Sector Alarms kundtjänst antingen genom att ringa tel. 0207 345 000 (0,088€/min), genom att ta kontakt via chat-tjänsten i adressen www.sectoralarm.fi/asiakaspalvelu (må-to 8-18, fre 8-17) eller genom att skicka email asiakaspalvelu@sectoralarm.fi

Måste jag ange S-Förmånskortets nummer då jag registrerar mig?

Du behöver inte ange S-Förmånskortets nummer vid registreringen, men du behöver ditt 10-siffrigt medlemsnummer. Du hittar den på ditt S-Förmånskort samt under fliken Egna uppgifter i Oma S-kanava.

Hur blir det om flera personer i vårt hushåll har tjänster från Sector Alarm? Hur registrerar vi våra ägarkundsrelationer hos Sector Alarm?

Bonus samlas åt den kunden, som har skrivit under avtalet, efter det att hens medlemsnummer har blivit registrerat hos Sector Alarm.

Kan man registrera sin ägarkundsrelation hos Sector Alarm vid S-gruppens verksamhetsställen?

Det kan man inte. Man kan registrera sin ägarkundsrelation endast via Sector Alarm’s kundstjänst.

Varför måste jag själv registrera min ägarkundsrelation? Kan inte S-gruppen skicka mina uppgifter till Sector Alarm?

S-gruppen och Sector Alarm överlåter inte kunduppgifter till varandra utan tillstånd av kunden; därför måste kunden själv sköta om registreringen. Med registreringen ger kunden åt S-gruppen tillstånd att förmedla uppgiften om ägarkundsrelationen till Sector Alarm och Sector Alarm tillstånd att förmedla nödvändiga uppgifter till S-gruppen för utbetalning av Bonus.

Hur snabbt genomförs registreringen av ägarkundsrelationen vid Sector Alarm?

Registreringen träder i kraft omedelbart.

Kan jag registrera min ägarkundsrelation om jag endast har bett Sector Alarm om en offert?

Du måste har befintlig kundrelation hos Sector Alarm, för att registrering kan göras.

Vilka följder har det att man registrerar sin ägarkundsrelation hos Sector Alarm?

I anknytning till registreringen kontrolleras i S-gruppens ägarkunds- och kundregister att personen tillhör ett ägarkundshushåll och därmed är berättigad till Bonus på sina fakturor. Fakturor bidrar i fortsättningen till ägarkundshushållets bonusköp.