Vanliga frågor

Kan ett kvitto i MobilePay användas som verifikat vid en reklamation?

Nej. I MobilePay visas endast en verifikation på betalningen. Vid en reklamation behövs ett officiellt kassakvitto som kunden antingen får i pappersform i kassan eller också sparas det i kundens elektroniska kassakvittoarkiv i S-mobil eller Oma S-kanava. På det officiella kvittot anges också den Bonus som köpet har gett, om kunden har aktiverat Bonus i MobilePay.