Vanliga frågor

Jag försöker betala med MobilePay med ett företagskort som jag har sparat i appen, men jag kan inte välja företagskortet för betalning. Vad ska jag göra?

Detta beror på att du har aktiverat Bonus i MobilePay och du inte kan samla Bonus på köp som betalas med företagskort. Vid betalning på ett av S-gruppens verksamhetsställen avläses rätten till Bonus alltid först i MobilePay. Om du vill betala köp med ett företagskort ska du be kassamedarbetaren ta bort Bonus. Sedan kan du fortsätta att göra betalningen.