Vanliga frågor

Använder S-gruppen kontaktlös betalning?

Kontaktlös betalning används vid köp på under 50 euro i sådana betalterminaler som är försedda med symbolen för kontaktlös betalning.

Kontaktlös betalning fungerar på alla verksamhetsställen förutom i ABC-tankautomaterna.