Vanliga frågor

Vad betyder räntan på insatsen och återbäring av överskott?

Överskott som uppstår som resultat av handelslagets affärsrörelse kan återbetalas till medlemmarna bl.a. som ränta på insatsen. Handelslagets fullmäktige beslutar årligen på förslag av styrelsen om ränta på insatsen.

Handelslagets fullmäktige kan varje år besluta att dela ut en del av rörelseresultatet som återbäring av överskott. Återbäring av överskott betalas på basis av inköp som ägarkundshushållet har gjort vid handelslaget under året som föregick återbäringen enligt en procentsats som besluts av fullmäktige.