Vanliga frågor

Hur ska jag göra om jag vill bli ägarkund i ett annat handelslag?

Du kan överföra din ägarkundskap till ett annat handelslag på Ägarkundstjänst och S-Banken -servicepunkt (de flesta Prisma och Sokos, vissa S-marketar). Kom ihåg S-Förmånskortet och en legitimation. Kolla in närmaste här.

Ska jag först avsluta ägarkundrelationen i det nuvarande handelslaget och sedan ansluta mig som ägarkund i ett annat handelslag? Det är inte nödvändigt. Berätta på kundtjänststället att du vill överföra din ägarkundsrelation från ett handelslag till ett annat. Din insats i ditt nuvarande handelslag överförs då till insatsen i ditt nya handelslag.

Beaktar man i det nya handelslaget bonusköpen som jag gjorde medan jag var ägarkund i det förra handelslaget och som man inte har betalt Bonus för? Ja. Då du överför ägarkundsrelationen från ett handelslag till ett annat, fortsätter förmånerna utan avbrott, och alla bonusköp under övergångsmånaden räknas in i de sammanlagda köpen som du får Bonus för i det nya handelslaget.

Gäller mitt S-Förmånskort Visa också i fortsättningen, eller är det givet att jag måste förnya S-Förmånskortet? I samband med övergången beställs nya S-Förmånskort till dig och de andra som ingår i hushållet. Det nya kortet är utställt av det nya handelslaget, men i övrigt har kortet samma egenskaper som det nuvarande. De nya korten skickas hem per post. Ni kan använda nuvarande S-Förmånskort tills de nya har anlänt.