Vanliga frågor

Hur kan jag bli ägarkund?

Du ansluter dig som ägarkund genom att fylla i ägarkundsavtalet och betala insatsen i handelslaget. Du kan ansluta dig på flera av S-gruppens verksamhetsställen och på S-kanava i tjänsten Anslut dig som ägarkund. Bered dig på att styrka din identitet.

I samband med att man ansluter sig som ägarkund, ska man betala antingen hela 100 euro insatsen med en gång, eller minst en delinsats på 20 euro. Den resterande delen av insatsen betalas av inom 24 månader med den Bonus man får för sina inköp.