KUNDTJÄNST

Frågor eller respons?

När du behöver svar på dina frågor eller vill ge respons hjälper vår kundtjänst dig. De vanligaste frågorna har vi samlat till en Top 10-lista.

Kontrollera om du kan hitta svaret på din fråga bland de vanliga frågorna innan du kontaktar oss.


Vanliga frågor

1.S-mobilen förnyas och appen får nya tjänster. Vad ändras?

Den nya S-mobilen är ägarkundernas egen app som kombinerar butiks- och S-Bankens tjänster och LokalTapiolas försäkringar.

Nytt i appen:

 • mikrospartjänsten Spararen
 • Tjänsten Mina köp för full koll på vad, var, när och hur mycket du köpt
 • Elektroniska kvitton samt bonus- och kontotransaktioner på en tidslinje
 • Förmåner och tips: Ännu mer personlig service
 • Nytt utseende

Andra förändringar

Den nya S-mobil appen får du i bruk, om du är en ägarkund eller hör till ett ägarkundshushåll. Om du inte ännu är ägarkund i ett handelslag i S-gruppen, så kan du ansluta dig på webben eller på Ägarkundstjänst och S-Banken -servicepunkt.

Utvecklingen för äldre enheter och operativsystem läggs ner i den nya S-mobil appen på grund av dataintegritet: antivirusskyddet i gamla operativsystem inte längre uppdateras automatisk av Microsoft, Google eller Apple.

I fortsättningen kan du ta i bruk S-mobil appen, om du har:

 • en Android-telefon vars operativsystem är 4.4 eller senare.
 • en iPhone eller iPad vars operativsystem är 10.0 eller senare.

Den nya S-mobilen är inte tillgänglig:

 • i Windows Phone -telefoner
 • i Android-telefoner vars operativsystemversion är äldre än 4.4.
 • i iPhone eller iPad vars operativsystem är äldre än 10.0.

Säkerställ att du har en telefon, som är kompatibel med S-mobil.

Vad behöver du göra att få den nya S-mobil i bruk:

 • Om du har tillåtit automatiska uppdateringar behöver du inte göra någonting. Den nya S-mobilen uppdateras i telefonen.
 • Om du inte har tillåtit automatiska uppdateringar, kan du uppdatera nya S-mobilen i din appbutiken.

Så här kan du kolla systemversionen i din telefon:

Android (t.ex Samsung eller Huawei): Inställningar > System > Om mobilen (Android Hjälp)

iPhone: Inställningar > Allmänt > Om.

Öppna frågan på en egen sida
2.Vilka förbättringar har man på sistone gjort i S-mobil?

De senaste updateringarna för S-mobil publicerades den 9.12.2019 (Android). Då gjorde vi de följande förbättringarna:

 • I Min egen butik under Raflaamo finns S-gruppens restauranger
 • Du kan förnya din kod till S-mobil med bankkoder till en annan bank eller mobilcertifikat
 • Många små korrigeringar och förbättringar av användarvänligheten

3.12.2019 (iOS) gjorde vi de följande förbättringarna:

 • I Min egen butik under Raflaamo finns S-gruppens restauranger
 • Du kan förnya din kod till S-mobil med bankkoder till en annan bank eller mobilcertifikat
 • Många små korrigeringar och förbättringar av användarvänligheten

4.11.2019 hämtade vi i Mina Köp -tjänst kalkylatorn för inhemsk ursprung, som visar åt dig den inhemska andelen av dina matinköp.

16.10.2019 gjorde vi de följande förbättringarna:

 • Förmånerna och tipsen i Min egen butik är lättare att hitta
 • Du hittar fler restaurangkedjor när du söker serviceställen
 • Du kan läsa av streckkoder enklare genom att hålla telefonen vågrätt
 • Du ser det totala beloppet av dina betalningar som förfaller per konto
 • Felet som gjorde att kommatecken-knappen inte visades i vissa enheter har åtgärdats
 • Som FIM:s kund kan du granska kapitalförvaltningsrapporter

20.9.2019 hämtade vi i Mina Köp -tjänst kolavtryckskalkylatorn, med den ser du hurdan är din matkorgs kolavtryck.

2.9.2019 (Android) och 16.9.2019 (iOS) gjorde vi de följande förbättringarna:

 • Det finns flera förmåner, det är lättare att bläddra bland dem och avståndet till närmaste serviceställe visas tydligare
 • Felet som i vissa situationer förhindrat elektroniska kassa- och garantikvitton från att visas har avhjälpts
 • Du kan redigera längden för ditt Spararen-mål
 • I avsnittet Placeringar kan du se portföljens kod, placeringskonton som är kopplade till portföljer och deras saldoprognos
 • I samband med att du bekräftar betalningar kan du via infoikonen se detaljerade uppgifter om alla betalningar
 • Som kund hos FIM får du tillgång till det nya FIM-avsnittet där du kan utnyttja individuella placerings- och kapitalförvaltningstjänster
 • Kompatibiliteten med Android Q har beaktats

25.6.2019 gjorde vi de följande förbättringarna:

 • Du ser de senaste och de närliggande förmånerna med ett enda skärmklick
 • Mina köp och alla kvitton finns närmare till hands
 • Användarvillkoren för appen finns nu lättillgängliga i avsnittet Jag
 • Du kan aktivera S-mobil även med mobilcertifikat och bankkoder till OmaSp (Med S-Bankens bankkoder får du tillgång till S-Bankens tjänster)
 • I fortsättningen kan du lösa in alla eller en del av dina Spararen-investeringar
 • Du kan kontrollera din användarkod till S-Bankens webbank i avsnittet Jag
 • Felet som uppstod när genomförda transaktioner skulle visas bland transaktionsuppgifterna i avsnittet Placeringar har åtgärdats
 • LokalTapiola LemmikkiHelppi, med vilken du har tillgång till en veterinär dygnet runt, året om
 • LokalTapiola HälsoHjälpen, med vilken du kommer till läkarmottagning även hemifrån soffan och samtidigt får du i gång ditt ersättningsärende

Nytt i S-mobilens iOS-version:

 • Nu har den hett efterlängtade funktionen Face ID lanserats! Du kan identifiera dig och även bekräfta order med Face ID

I S-mobilens Android-version också följande förbättringar:

 • Streckkodsläsaren har förbättrats
 • Meddelandefältet i avsnittet LokalTapiola töms nu automatiskt när du går tillbaka från kontaktformuläret
 • I avsnittet LokalTapiola anges nu även landsnumret till Finland i telefonnumren
 • Det totala saldot på konton med dispositionsrätt visas
 • Många ”Det uppstod ett fel-situationer” har åtgärdats
Öppna frågan på en egen sida
3.Var kan jag få Bonus?

Ägarkunder får Bonus på S-gruppens och partnernas över 2000 bonusverksamhetsställen över hela landet. S-gruppens egna kedjor är S-market, Prisma, Sale, Alepa, Food Market Herkku, Sokos, Emotion, Pukumies, Mick's, Sokos Hotels, Radisson Blu Hotellen i Finland, Rosso, Sevilla, Fransmanni, Torero, Trattoria, Grill it!, Amarillo, Buffa, Coffee House, Presso, Public Corner och S-gruppens övriga restauranger, S-Rauta, Kodin Terra, S-gruppens bilaffärer, Karla, ABC-trafikbutikerna och automatstationerna. Utom vid verksamhetsställen i Finland, får ägarkunder Bonus med S-Förmånskortet på S-gruppens särskilt angivna verksamhetsställen utomlands.

Man får Bonus också på S-grupp hotellens och samarbetspartnernas semesterresor i Finland och utomlands som presenteras på S-kanava.

Inköp hos våra samarbetspartner ger också Bonus. Nationella samarbetspartner är LokalTapiola, Elisa/Saunalahti, Silmäasema, Oral Hammaslääkärit, Viking Line, Eckerö Line och Vanda Energi. Ytterligare information om landsomfattande och lokala samarbetspartner får du också på ditt eget handelslag och på S-gruppens ägarkundstjänst tfn 010 76 5859 må-to kl. 9-20, fr kl. 9-18 (0,084 €/min).

Du får Bonus då du räcker S-Förmånskortet till kassan då du betalar (eller identifierar dig som ägarkund till tjänsteleverantören enligt dennes anvisningar). I våra verksamhetsställen kan du också samla Bonus att betala med MobilePay.

På vad får man inte Bonus?

Man får inte Bonus för köp som betalas med företagskort eller för avtalsprissatta köp och köp som faktureras. Man får inte heller Bonus för köp av förmedlingsprodukter, t.ex. Veikkaus spel. Klausulen om förbud mot prisgottgörelse (70 §) trädde i kraft 1.1.2017. Förbudet innebär att man inte längre får bevilja Bonus eller betalningssättsförmån för tobaksprodukter. Klausulen om förbud mot prisgottgörelse (51.2§) trädde i kraft 1.3.2018. Förbudet innebär att man inte mera längre får bevilja Bonus eller betalningssättsförmän för alkohol dryck som innehåller alkohol över 1,2% och livsmedel som innehåller alkohol över 2,8 %.

I de olika kedjorna finns det vissa specialvillkor för Bonus, som du kan läsa om i Reglerna för S-gruppens ägarkundssystem.

Öppna frågan på en egen sida
4.Var kan jag se kontotransaktionerna på mitt S-Konto och kontots saldo?

Saldot och transaktionerna på ditt S-Konto kan du se:

 • Via S-Bankens webbank och S-mobil, då du har S-Bankens bankkoder

 • Oma S-kanava, sedan du tar till andvändning ”visa saldon” med dina bankkoder.

 • Vid S-Förmånskortsterminalerna som finns i S-gruppens verksamhetsställen kan du kolla saldot och de fem senaste transaktionerna på inbetalningskontot och kontonumret. För att kunna använda S-Förmånskortsterminaler behöver du ett S-Förmånskort och en kundkod, som du hittar i Oma S-kanava, sektionen Hantera koder. På S-Förmånskortsterminaler kan endast kontoinnehavaren se kontouppgifterna. Om du har ett parallellkort, dispositionsrätt till kontot och S-Bankens bankkoder, kan du kolla kontots saldo på S-Bankens webbank och i S-mobil.

 • På Ägarkundstjänst och S-Banken -servicepunkt (de flesta Prisma och Sokos, vissa S-marketar). Kolla in närmaste här.

Öppna frågan på en egen sida
5.Hur betalas Bonus ut och hur kan jag använda det?

Bonus betalas ut på det konto i S-Banken som definierats som ägarkundshushållets huvudmedlems inbetalningskonto för förmåner, senast den tionde dagen påföljande månad. Bonus som ligger på kontot kan man använda när och hur man vill:

 • betala inköp med S-Förmånskort som anslutits till konto och som har betalningsegenskap. Läs mer här.

 • på S-Bankens webbank på S-Banken.fi och i S-mobil att betala räkningar eller kontoöverföringar.

 • ta ut kontanter från kontot på Ägarkundstjänst och S-Banken -servicepunkt (de flesta Prisma och Sokos, vissa S-marketar). Kolla in närmaste här.

 • låta pengarna växa på kontot.

Bonus som betalts till kontot blir inte gammal, dvs. dess användning är inte tidsbegränsad.

Öppna frågan på en egen sida
6.Vad skall jag göra, om jag förlorar mitt S-Förmånskort? Hur får jag ett nytt S-Förmånskort i stället för ett förkommet/skadat kort?

Ett ersättande kontantkort får du genom att beställa ett nytt kort i Oma S-kanava, på Ägarkundstjänst och S-Banken -servicepunkt (de flesta Prisma och Sokos, vissa S-marketar) eller genom att ringa S-gruppens ägarkundstjänst tfn 010 76 5859 må-to kl. 9-20, fr kl. 9-18 (0,084 €/min). På Ägarkundstjänst och S-Banken -servicepunkt kan du få ett interimistiskt kort. Kolla in närmaste här.

Om du har ett S-Förmånskort med betalegenskaper, spärra ditt kort omedelbart genom att ringa spärrtjänsten för kort på tfn 020 333 (öppen 24 timmar, samtal från utlandet på tfn +358 20 333). Om du använder ett kort med Visa-symbolen eller ett S-Förmånskort Debit skickar vi automatiskt ett nytt kort till dig.

Du kan beställa ett nytt kort i S-Bankens webbank någondera i kortets uppgifter eller genom att skicka ett meddelande, genom att ringa S-Bankens Kundtjänst tfn 010 76 5810, må-to kl. 9–20, fr kl. 9-18 (0,0835 €/samtal + 0,1209 €/min) eller vid ett besök på Ägarkundstjänst och S-Banken -servicepunkt.

För det nya betalkortet debiteras en avgift enligt S-Bankens servicetariff.

Öppna frågan på en egen sida
7.Var hittar jag mitt medlemsnummer eller kundnummer?

Då du ansluter dig till handelslaget och blir medlem, dvs, ägarkund, får du ett 10-siffrigt medlemsnummer. Du hittar den på din S-Förmånskort och i dina egna uppgifter i Oma S-kanava.

S-Förmånskorten som tillhör de andra personerna i ägarkundshushållet är också försedda med en unik 10-siffrig kod. Det är kundnumret som familjemedlemmarna använder på samma sätt som ägarkunden använder sitt medlemsnummer.

På S-Förmånskortet står medlems-/kundnumret efter handelslagets namn. Medlems-/kundnumret är inte lika med kortnumret som står ovanför kortinnehavarens namn.

De fyra första siffrorna i medlems-/kundnumret änger handelslaget och de sex sista är det individuella medlems-/kundnumret. Sifferseriens format är alltså 4 + 6 siffror.

Öppna frågan på en egen sida
8.Ändringar i ägarkundshushållet – hur tar jag bort en medlem med parallellkort från mitt hushåll eller hur lämnar jag själv hushållet?

Som huvudmedlem i din ägarkundshushåll kan du radera personen från ditt hushåll på Oma S-kanava i Egna uppgifter -avsnitt. Du bör meddela den person vars parallellkort har raderats från hushållet om att rätten till S-Förmånskort och andra ägarkundsförmåner inte längre gäller.

Som medlem i ett ägarkundshushåll kan du själv lämna ägarkundshushållet på Oma S-kanava eller genom att ringa S-gruppens ägarkundstjänst tfn 010 76 5859 må-to kl. 9-20, fr kl. 9-18 (0,084 €/min).

Obs! Radering från ägarkundshushåll innebär inte att S-Bankens produkter och tjänster slutar automatiskt, men ägarkundsförmånerna från dem upphör. Eventuella dispositionsrätt till kontot och kort med betalningsegenskap skall sägas upp separat. Mera information från S-Banken.

Öppna frågan på en egen sida
9.På vilket sätt kan jag följa upp mitt bonussaldo?

Enklast kan du följa upp bonussaldot när du har laddat ner S-mobil i din mobiltelefon. S-mobil kan användas i Apple iOS- och Google Android-telefoner. S-mobil fungerar med de flesta bankers bankkoder – helt gratis!

Du kan också kontrollera bonusuppgifterna på ägarkundens egen webbplats, Oma S-kanava. Du hittar bonusuppgifterna även när du loggar in i S-gruppens webbtjänster: t.ex. på Oma S-kanava, på Sokos-, Prisma- och Kodin Terra-webbbutiker, på ABC-mobil, på sokoshotels.fi, på foodie.fi och på abcasemat.fi.

Du kan också granska dina bonusuppgifter på Oma S-kanava via S-Bankens webbank.

Ett meddelande om utbetald Bonus skickas till e-postadressen för huvudmedlemmen och de övriga medlemmarna i ägarkundshushållet varje månad. Meddelandet skickas om kontaktuppgifterna innehåller en e-postadressuppgift. Det går snabbt och enkelt att uppdatera e-postadressen, du kan uppdatera dina kontaktuppgifter i Egna uppgifter på Oma S-kanava.

Om du inte vill använda webbtjänster, kan du kontrollera ditt bonussaldo även i S-Förmånskortsterminalen som finns vid verksamhetsställets självbetjäningsdisk. När du sköter dina ärenden i S-Förmånskortsterminalen, behöver du även ditt fyrsiffriga kundnummer. Kundnumret är inte samma kod som PIN-koden som du använder vid betalning i kassan. Om du har glömt ditt kundnummer, kan du vid behov kontrollera numret på Oma S-kanava, på Ägarkundstjänst och S-Banken -servicepunkt (de flesta Prisma och Sokos, vissa S-marketar) eller genom att ringa S-gruppens ägarkundstjänst tfn 010 76 5859 må–to kl. 9–20, fr kl. 9-18 (0,084 €/min).

Öppna frågan på en egen sida
10.Jag har betalat en faktura från en samarbetspartner (LokalTapiola, Saunalahti m.m.) i tid, och ändå syns inte Bonus. Varför?

Vi får i regel bonusuppgifterna av våra samarbetspartner en gång i månaden strax före månadsslutet, och därefter registreras de i köptransaktionerna. Våra samarbetspartner följer egna scheman för hur Bonus hänförs till olika månader. Exempelvis sådana LokalTapiola-premier som registrerats senast den 20 i månaden hänförs i regel till den aktuella månaden, och premier som registrerats efter detta beaktas i köpen för nästa månad i slutet av månaden. Köp hos Saunalahti registreras hos oss 1–2 månader i efterskott.

Öppna frågan på en egen sida

LOGGA IN PÅ MINA UPPGIFTER

En personlig tjänst där du kan kontrollera och uppdatera dina egna uppgifter. Du ser bland annat ditt bonuskonto och -uppgifter, inköp, kontaktuppgifter och kassakvitton.

Logga in

BRA ATT VETA

Adressändring behövs i allmänhet inte

Om du har gjort en officiell flyttanmälan till befolkningsregistret uppdateras namn- och adressuppgifter automatiskt utan någon separat adressändring.

Logga in och kontrollera dina uppgifter

Meddela oss dina ändrade kontaktuppgifter bara om du har ett gällande förbud mot utlämnande av adressinformation från befolkningsdatasystemet.

Bluffmeddelanden

Om du misstänker att ett meddelande du har fått är för bra för att vara sant, betrakta det som ett bluffmeddelande.

Läs mer

HUR KAN VI HJÄLPA TILL?

Ge respons

Respons är speciellt viktigt för oss när vi utvecklar våra tjänster för våra ägarkunders behov. Tack för att du tog dig tid.

Ge respons

S-gruppens ägarkundstjänst

Tfn 010 76 5859

må–fr kl. 9–20 och fr 9-18 (0,084 €/min)

Kundtjänst på verksamhetsställen

Ägarkundstjänsten och S-Banken-servicepunkterna betjänar dig alltid i ärenden gällande ägarkundrelation i andelslag och kundrelationen till S-Banken. Du kan bl.a. ansöka om att bli ägarkund eller ansöka om betalningsegenskaper till ditt S-Förmånskort. Du får också stöd för användningen av ägarkundens elektroniska tjänster, som S-mobil.

Hitta närmaste

DELTA I ÄSSÄRAATI OCH PÅVERKA

Som ägarkund är du S-gruppens viktigaste kund. Dina åsikter är viktiga för oss. Kom med i Ässäraati och berätta vad du tycker om våra tjänster. Genom att delta kan du påverka så att S-gruppens tjänster motsvarar dina behov och förväntningar.

Logga in och gå med