Ta hänsyn till handhydien

Obs!

Du kan hjälpa till att minska risken för spridning av virusinfektioner genom att inte komma till våra verksamhetställen om du känner dig förkyld eller sjuk. Om det i alla fall är nödvändigt att komma till butiken, observera våra hygieninstruktioner.


KUNDTJÄNST

Frågor eller respons?

När du behöver svar på dina frågor eller vill ge respons hjälper vår kundtjänst dig. De vanligaste frågorna har vi samlat till en Top 10-lista.

Kontrollera om du kan hitta svaret på din fråga bland de vanliga frågorna innan du kontaktar oss.


Vanliga frågor

1.Vilka förändringar anknutna till min kundrelation kan jag själv göra på elektroniska kanaler?

I S-mobil och Oma S-kanava kan du granska och följa många saker som anknyter till din kundrelation. Du kan till exempel uppdatera e-postadressen och telefonnumret samt tillstånden till marknadsföring till dessa. Du kan också ta emot elektroniska kassakvitton och följa med läget på ditt konto för inbetalning av förmåner.

I Oma S-kanava kan du bl.a. beställa ett nytt kontantkort att ersätta ett förlorat eller skadat kort, och om du är huvudmedlem, kan du göra det också för dina familjemedlemmar. Dessutom kan du hålla sammansättningen av ditt ägarkundshushåll aktuell genom att ta bort eller lägga till familjemedlemmar. Vid behov kan du ändra användarnamnet eller lösenordet för din S-kod, och i dina uppgifter finns också din kundkod för S-Förmånskortsterminalen.

I Oma S-kanava kan du också göra och administrera abonnemang på nyhetsbrev samt uppdatera tillstånd till och begränsningar av marknadsföring och kommunikation.

Uppgifter om adress- och namnändringar får vi automatiskt från befolkningsdatasystemet inom ett par veckor från det att uppgiften registrerats, om du inte har förbjudit överlåtelse av uppgifterna.

Öppna frågan på en egen sida
2.Var hittar jag de närmaste enheternas öppettider?

Du hittar uppgifter om våra verksamhetsställen med öppettider i sektion Min butik i S-mobil och på S-kanava (Förmåns- och bonusställen).

Öppna frågan på en egen sida
3.Vad skall jag göra, om jag förlorar mitt S-Förmånskort? Hur får jag ett nytt S-Förmånskort i stället för ett förkommet/skadat kort?

Ett ersättande kontantkort får du genom att beställa ett nytt kort i Oma S-kanava, på Ägarkundstjänst och S-Banken -servicepunkt (de flesta Prisma och Sokos, vissa S-marketar) eller genom att ringa S-gruppens ägarkundstjänst tfn 010 76 5859 må-fr kl. 9-16 (0,084 €/min). På Ägarkundstjänst och S-Banken -servicepunkt kan du få ett interimistiskt kort. Kolla in närmaste här.

Om du har ett S-Förmånskort med betalegenskaper, spärra ditt kort omedelbart genom att ringa spärrtjänsten för kort på tfn 020 333 (öppen 24 timmar, samtal från utlandet på tfn +358 20 333). Om du använder ett kort med Visa-symbolen eller ett S-Förmånskort Debit skickar vi automatiskt ett nytt kort till dig.

Du kan beställa ett nytt kort i S-Bankens webbank någondera i kortets uppgifter eller genom att skicka ett meddelande, genom att ringa S-Bankens Kundtjänst tfn 010 76 5810, må-fr kl. 9-16 (0,0835 €/samtal + 0,1209 €/min) eller vid ett besök på Ägarkundstjänst och S-Banken -servicepunkt.

För det nya betalkortet debiteras en avgift enligt S-Bankens servicetariff.

Öppna frågan på en egen sida
4.Ändringar i ägarkundshushållet – hur tar jag bort en medlem med parallellkort från mitt hushåll eller hur lämnar jag själv hushållet?

Som huvudmedlem i din ägarkundshushåll kan du radera personen från ditt hushåll på Oma S-kanava i Egna uppgifter -avsnitt. Du bör meddela den person vars parallellkort har raderats från hushållet om att rätten till S-Förmånskort och andra ägarkundsförmåner inte längre gäller.

Som medlem i ett ägarkundshushåll kan du själv lämna ägarkundshushållet på Oma S-kanava eller genom att ringa S-gruppens ägarkundstjänst tfn 010 76 5859 må-fr kl. 9-16 (0,084 €/min).

Obs! Radering från ägarkundshushåll innebär inte att S-Bankens produkter och tjänster slutar automatiskt, men ägarkundsförmånerna från dem upphör. Eventuella dispositionsrätt till kontot och kort med betalningsegenskap skall sägas upp separat. Mera information från S-Banken.

Öppna frågan på en egen sida
5.Jag har betalat en faktura från en samarbetspartner (LokalTapiola, Elisa m.m.) i tid, och ändå syns inte Bonus. Varför?

Vi får i regel bonusuppgifterna av våra samarbetspartner en gång i månaden strax före månadsslutet, och därefter registreras de i köptransaktionerna. Våra samarbetspartner följer egna scheman för hur Bonus hänförs till olika månader. Exempelvis sådana LokalTapiola-premier som registrerats senast den 20 i månaden hänförs i regel till den aktuella månaden, och premier som registrerats efter detta beaktas i köpen för nästa månad i slutet av månaden. Köp hos Elisa registreras hos oss 1–2 månader i efterskott.

Öppna frågan på en egen sida
6.Var hittar jag mitt medlemsnummer eller kundnummer?

Då du ansluter dig till handelslaget och blir medlem, dvs, ägarkund, får du ett 10-siffrigt medlemsnummer. Du hittar den på din S-Förmånskort och i dina egna uppgifter i Oma S-kanava.

S-Förmånskorten som tillhör de andra personerna i ägarkundshushållet är också försedda med en unik 10-siffrig kod. Det är kundnumret som familjemedlemmarna använder på samma sätt som ägarkunden använder sitt medlemsnummer.

På S-Förmånskortet står medlems-/kundnumret efter handelslagets namn. Medlems-/kundnumret är inte lika med kortnumret som står ovanför kortinnehavarens namn.

De fyra första siffrorna i medlems-/kundnumret änger handelslaget och de sex sista är det individuella medlems-/kundnumret. Sifferseriens format är alltså 4 + 6 siffror.

Öppna frågan på en egen sida
7.Var kan jag se kontotransaktionerna på mitt S-Konto och kontots saldo?

Saldot och transaktionerna på ditt S-Konto kan du se:

 • Via S-Bankens webbank och S-mobil, då du har S-Bankens bankkoder

 • Oma S-kanava, sedan du tar till andvändning ”visa saldon” med dina bankkoder.

 • Vid S-Förmånskortsterminalerna som finns i S-gruppens verksamhetsställen kan du kolla saldot och de fem senaste transaktionerna på inbetalningskontot och kontonumret. För att kunna använda S-Förmånskortsterminaler behöver du ett S-Förmånskort och en kundkod, som du hittar i Oma S-kanava, sektionen Hantera koder. På S-Förmånskortsterminaler kan endast kontoinnehavaren se kontouppgifterna. Om du har ett parallellkort, dispositionsrätt till kontot och S-Bankens bankkoder, kan du kolla kontots saldo på S-Bankens webbank och i S-mobil.

 • På Ägarkundstjänst och S-Banken -servicepunkt (de flesta Prisma och Sokos, vissa S-marketar). Kolla in närmaste här.

Öppna frågan på en egen sida
8.Hur betalas Bonus ut och hur kan jag använda det?

Bonus betalas ut på det konto i S-Banken som definierats som ägarkundshushållets huvudmedlems inbetalningskonto för förmåner, senast den tionde dagen påföljande månad. Bonus som ligger på kontot kan man använda när och hur man vill:

 • betala inköp med S-Förmånskort som anslutits till konto och som har betalningsegenskap. Läs mer här.

 • på S-Bankens webbank på S-Banken.fi och i S-mobil att betala räkningar eller kontoöverföringar.

 • överföras till en fond på S-Bankens webbank eller i Spararen i S-mobil.

 • ta ut kontanter från kontot på Ägarkundstjänst och S-Banken -servicepunkt (de flesta Prisma och Sokos, vissa S-marketar). Kolla in närmaste här.

 • låta pengarna växa på kontot.

Bonus som betalts till kontot blir inte gammal, dvs. dess användning är inte tidsbegränsad.

Öppna frågan på en egen sida
9.På vilket sätt kan jag följa upp mitt bonussaldo?

Enklast kan du följa upp bonussaldot när du har laddat ner S-mobil i din mobiltelefon. S-mobil kan användas i Apple iOS- och Google Android-telefoner. S-mobil fungerar med de flesta bankers bankkoder – helt gratis!

Du kan också kontrollera bonusuppgifterna på ägarkundens egen webbplats, Oma S-kanava. Du hittar bonusuppgifterna även när du loggar in i S-gruppens webbtjänster: t.ex. på Oma S-kanava, på Sokos-, Prisma- och Kodin Terra-webbbutiker, på ABC-mobil, på sokoshotels.fi, på foodie.fi och på abcasemat.fi.

Du kan också granska dina bonusuppgifter på Oma S-kanava via S-Bankens webbank.

Ett meddelande om utbetald Bonus skickas till e-postadressen för huvudmedlemmen och de övriga medlemmarna i ägarkundshushållet varje månad. Meddelandet skickas om kontaktuppgifterna innehåller en e-postadressuppgift. Det går snabbt och enkelt att uppdatera e-postadressen, du kan uppdatera dina kontaktuppgifter i Egna uppgifter på Oma S-kanava.

Om du inte vill använda webbtjänster, kan du kontrollera ditt bonussaldo även i S-Förmånskortsterminalen som finns vid verksamhetsställets självbetjäningsdisk. När du sköter dina ärenden i S-Förmånskortsterminalen, behöver du även ditt fyrsiffriga kundnummer. Kundnumret är inte samma kod som PIN-koden som du använder vid betalning i kassan. Om du har glömt ditt kundnummer, kan du vid behov kontrollera numret på Oma S-kanava, på Ägarkundstjänst och S-Banken -servicepunkt (de flesta Prisma och Sokos, vissa S-marketar) eller genom att ringa S-gruppens ägarkundstjänst tfn 010 76 5859 må–fr kl. 9-16 (0,084 €/min).

Öppna frågan på en egen sida
10.Vilka förbättringar har man på sistone gjort i S-mobil?

De senaste updateringarna för S-mobil publicerades den 29.11.2021. Då gjorde vi de följande förbättringarna:

 • Vi förnyade vyn för bonus för att den ska vara tydligare för dig och göra det enklare än någonsin att hålla koll på ditt bonussaldo.
 • I S-mobil kan du investera i S-Bankens specialplaceringsfonder och fylla i dina bakgrundsuppgifter om investeringar när du köper fonder.
 • Ett fel som visats för vissa kunder har åtgärdats i fråga om S-Bankens meddelanden.
 • Förbättringar i tillgänglighet: vi utvidgade stödet för skärmläsare och externa tangentbord.

3.11.2021 (Android) gjorde vi de följande förbättringarna:

 • Vi korrigerade ett fel, som påverkade användningen av förmåner.

16.9.2021 (iOS) och den 17.9.2021 (Android) gjorde vi de följande förbättringarna:

 • Nu är det möjligt att markera förmåner som favoriter. Filtret Mina favoriter gör det mycket enkelt att hitta de förmåner som du markerat som favoriter.
 • Laddningen av förmåner har gjorts snabbare
 • Vi åtgärdade felet som påverkade funktionaliteten i S-mobil för vissa kunder med operativsystemet Android 11
 • Stöd för operativsystemet iOS 15
 • Stöd för operativsystemet Android 12

28.6.2021 gjorde vi de följande förbättringarna:

 • Förbättringar av användarvänligheten: Det har blivit ännu enklare att aktivera S-mobil och i vissa funktioner kan du nu använda S-mobil med hjälp av skärmläsare och externt tangentbord.
 • Vi gjorde förbättringar till S-mobil identifiering: det är klarare att identifiera sig och enklare att läsa QR koden.
 • Vi korrigerade ett fel, som hindrade användningen av S-mobil över VPN-anslutning på vissa mobilenheter.

28.5.2021 gjorde vi de följande förbättringarna:

 • Du kan investera i specialplaceringsfonder, såsom S-Bostadsfond, om dina investeraruppgifter är i kraft.
 • Förbättringar av användarvänligheten: S-mobil lämpar sig ännu bättre till exempel för att förstora text.
 • Vi har gett S-mobil en egen font som är lättare att läsa.

13.4.2021 (Android) och 14.4.2021 (iOS) gjorde vi de följande förbättringarna:

 • Identifiering är nu enklare än tidigare! Du kan framöver identifiera dig med S-mobil till andra tjänster utan att först logga in i S-mobil.
 • Vi utvecklade användbarheten: S-mobil lämpar sig bättre till exempel för att förstora text.

5.2.2021 (iOS) och 8.2.2021 (Android) gjorde vi de följande förbättringarna:

 • Nu är den hett efterlängtade funktionen för e-lön tillgänglig!
 • Du kan kontrollera PIN-koden till ditt kort i S-mobil
 • Förmånernas synlighet och de ställen där förmånerna gäller har förbättrats ytterligare
 • Du kan skicka feedback via meddelandecentralen direkt till S-Banken
 • Det går snabbare att bekräfta betalningar med ditt fingeravtryck än tidigare (Android)
 • Det är ännu enklare att förstora dokument (iOS)
Öppna frågan på en egen sida

Kolla och uppdatera dina uppgifter

Som inloggad på Mina uppgifter kan du administrera dina kunddata. Du ser bl.a. uppgifter om Bonus och inköp, kvitton, dina kontaktuppgifter och uppgifter om ditt ägarkundshushåll. Du kan också beställa ett nytt kontantkort i stället för ett förlorat eller skadat kort.

Logga in

BRA ATT VETA

S

Adressändring behövs i allmänhet inte

Om du har gjort en officiell flyttanmälan till befolkningsregistret uppdateras namn- och adressuppgifter automatiskt utan någon separat adressändring.

Läs mer

Logga in och kontrollera dina uppgifter

Meddela oss dina ändrade kontaktuppgifter bara om du har ett gällande förbud mot utlämnande av adressinformation från befolkningsdatasystemet.

Bluffmeddelanden

Om du misstänker att ett meddelande du har fått är för bra för att vara sant, betrakta det som ett bluffmeddelande.

HUR KAN VI HJÄLPA TILL?

Ge respons

Respons är speciellt viktigt för oss när vi utvecklar våra tjänster för våra ägarkunders behov. Tack för att du tog dig tid.

Ge respons

S-gruppens ägarkundstjänst

Tfn 010 76 5859

må–to kl. 9–20 och fr 9-18 (0,084 €/min)

Kundtjänst på verksamhetsställen

Ägarkundstjänsten och S-Banken-servicepunkterna betjänar dig alltid i ärenden gällande ägarkundrelation i andelslag och kundrelationen till S-Banken. Du kan bl.a. ansöka om att bli ägarkund eller ansöka om betalningsegenskaper till ditt S-Förmånskort. Du får också stöd för användningen av ägarkundens elektroniska tjänster, som S-mobil.

Hitta närmasteBoka tid

DELTA I ÄSSÄRAATI OCH PÅVERKA

Som ägarkund är du S-gruppens viktigaste kund. Dina åsikter är viktiga för oss. Kom med i Ässäraati och berätta vad du tycker om våra tjänster. Genom att delta kan du påverka så att S-gruppens tjänster motsvarar dina behov och förväntningar.

Logga in och gå med