Verifiering av e-postadress

AO-edut-ja-vinkit-900x425-ru

Bekräftelse krävs för alla e-postadresser i S-gruppens ägarkunds- och kundregister. Utan bekräftelse kan vi inte att skicka dig bonusinformation* och andra personliga meddelanden via e-post. Detta säkerställer att viktiga meddelanden sänds till rätt och giltig adress.

Du kan kontrollera och vid behov bekräfta din e-postadress antingen på Oma S-kanava eller på S-mobil.

Så här bekräftar du din e-postadress på Oma S-kanava

  1. Logga in på Oma S-kanava
  2. Kontrollera att e-postadressen som visas i dina egna uppgifter är verifierad
  3. Redigera adressen vid behov
  4. Klicka på Bekräfta
  5. Ange verifieringskoden som skickas till din e-post
  6. Klar!

*Du kan se din bonussituation på S-mobil, Oma S-kanava och S-Etukortti-terminalerna på S-gruppens verksamhetställen.


Ofta ställda frågor om verifiering av e-postadress

Jag fick ett meddelande där det står att jag ska verifiera min e-postadress. Vad avses med det?

Från och med den 1 april 2021 skickar vi bonusuppgifter endast till verifierade e-postadresser. Vi började informera om verifieringen av e-postadresser i slutet av föregående år.

Du ska själv verifiera din e-postadress i S-mobil eller på Oma S-kanava via dina uppgifter. Vid e-postadressen visas knappen Bekräfta, om adressen fortfarande väntar på verifiering.

Genom verifieringen säkerställer vi att de viktiga meddelanden som skickas per e-post, såsom bonusuppgifter och övriga personliga meddelanden, skickas till en korrekt och giltigt adress och till rätt ägare.

Öppna frågan på en egen sida
Varför borde man bekräfta sin e-postadressen?

Det är allmän praxis att genom verifiering av e-postadress säkerställa att personen själv har tillgång till den e-postadress som anges i personens uppgifter.

Du ska själv bekräfta din e-postadress, antingen i S-mobil eller på Oma S-kanava via dina kunduppgifter. När du skickar ett bekräftelsemeddelande till den adress som anges i dina uppgifter och själv bekräftar att det är rätt e-postadress med den verifieringskod som har skickats till din e-post, får vi en bekräftelse om att din adress är giltig och tillhör dig.

Om verifiering fortfarande saknas för den e-postadress som anges i dina kunduppgifter, visas knappen Bekräfta vid adressen.

Från och med den 1 april 2021 skickas bonusuppgifter och övriga personliga meddelanden endast till verifierade e-postadresser. Du kan dock fortfarande kontrollera din bonussituation på S-mobil, Oma S-kanava och S-Etukortti-terminalerna på S-gruppens verksamhetställen.

Öppna frågan på en egen sida