VID TANKNING PÅ ABC FÅR DU TANKNINGSBONUS

Vid tankning på ABC får du Tankningsbonus som är en rabatt på literpriset motsvarande din bonusprocent. Utöver den direkta literrabatten räknas beloppet av ditt köp samman med alla dina bonusköp så att du når en högre bonusnivå. Tankningsbonusen betalas senast den 10 dagen i månaden efter köpen, på motsvarande sätt som Bonus.