Sähköpostin vahvistus 590x590

Verifiering av e-postadress

Bekräftelse krävs för alla e-postadresser i S-gruppens ägarkunds- och kundregister. Detta säkerställer att viktiga meddelanden som skickas via e-post, såsom bonusinformation och andra personliga meddelanden, sänds till rätt och giltig adress.

Så här verifierar du din e-postadress:

  1. Välj i S-mobilens inställningar: Jag / Mina uppgifter
  2. Kontrollera att e-postadressen på ditt konto är verifierad
  3. Redigera adressen vid behov
  4. Klicka på Bekräfta-knappen
  5. Ange verifieringskoden som skickas till din e-post
  6. Redo!

Du kan också bekräfta adressen på Oma S-kanava, logga in här.