VÄLJ DET S-FÖRMÅNSKORT SOM PASSAR JUST DIG

Allt du behöver är ett grönt S-Förmånskort. Du kan välja antingen ett kontantkort eller ett S-Förmånskort med betalningsegenskap. När du betalar med S-Förmånskort får du också betalningssättsförmån utöver din Bonus.