VÄLJ DET S-FÖRMÅNSKORT SOM PASSAR JUST DIG

Du kan välja antingen ett kontantkort eller ett S-Förmånskort Visa beviljat av S-Banken.. När du betalar med S-Förmånskort får du också betalningssättsförmån utöver din Bonus.