VAD ÄR BONUS OCH HUR FÅR MAN DET?

Som tack för att du använder våra tjänster får du Bonus för dina inköp precis som det ska vara i kooperativ verksamhet. Den betalas som riktiga pengar till ditt konto i S-Banken. Ju fler tjänster du använder, desto större Bonus får du. Det är ett kooperativt sätt att belöna ägarkunderna för att de använder tjänsterna. Du får Bonus på fler än 2000 verksamhetsställen.

Bonus samlas för hela familjens inköp och betalas ut till huvudmedlemmens konto i S-Banken senast den 10 i månaden efter inköpen.

Föregående år betalade S-gruppen ut Bonus på sammanlagt mer än 329 miljoner euro. Detta betyder att till exempel under förra året fick våra ägarkunder reda pengar på det egna kontot med i genomsnitt 155 euro. Detta gör Bonus till det mest belönande i Finland jämfört med traditionella stamkundssystem.