TANKNINGSBONUSEN SÄNKER LITERPRISET

Vid tankning på ABC får du Tankningsbonus, det vill säga lika många cent rabatt som din bonusprocent, på varje liter du tankat. Tankningsbonus får du på bensin och diesel, Eko E85-drivmedel samt brännolja som du tankat. För andra köp hos ABC-kedjan får du Bonus på normalt sätt.

Tankningsbonusen betalas till ditt konto i S-Banken den 10 dagen i månaden efter köpen, på motsvarande sätt som Bonus. På brännolja som beställningsprodukt betalas inte Tankningsbonus.

Tankningsbonus - räkneexempel:

Månadens bonusköp uppgår hittills till 540 euro och du funderar på om det lönar sig att tanka bilen på ABC den här månaden.

Låt oss säga att drivmedlet kostar 1,60 € och att du tankar 50 liter, sammanlagt alltså 80 €. Vad blir ditt slutliga literpris?

Tankningspriset påverkar ditt pris på följande sätt: Dina gemensamma köp under månaden överstiger 600 € (540 + 80 €) så att du får 3,5 cent rabatt per liter för drivmedlet. Literpriset 1,60 € sjunker till 1,565.

Se efter i bonustabellerna hur Tankningsbonusen samlas. Logga in och kontrollera din bonus

Se efter i bonustabellerna hur Tankningsbonusen samlas.
Logga in och kontrollera din bonus