SLOPA PAPPERSKVITTON

Om papperskvitton tar stor plats i plånboken, slopa dem. S-mobil ger dig kvittona i telefonen. Även garantikvittona finns alltid tillgängliga och kan inte blekna.