Artikkeli banneri Tietosuoja

Så här behandlar vi dina personuppgifter i S-gruppens ägarkunds- och kundregister

S-gruppens ägarkunds- och kundregister behandlas uppgifter om - ägarkunder, dvs. handelslagens medlemmar - övriga personer som ingår i ägarkundshushåll - andra kunder som har beställt tjänster som baserar sig på uppgifter i detta register, t.ex. nyhetsbrev

Vi hanterar personuppgifter i S-gruppen för att kunna betjäna dig så bra som möjligt. Det finns personuppgifter om dig i S-gruppens ägarkunds- och kundregister, om du till exempel är ägarkund i ett handelslag eller tillhör ett ägarkundshushåll, om du har ett S-Förmånskort, om du har beställt nyhetsbrev till din e-postadress eller handlat på någon av S-gruppens webbutiker. Se närmare under Behandling av personuppgifter.

S-gruppens ägarkunds- och kundregister är ett av S-gruppens personregister. I S-gruppen har vi ordnat behandlingen av personuppgifter i olika personregister enligt syftet för uppgifterna. Sålunda används till exempel uppgifterna i responsregistret endast för behandling av respons. Varje företag i S-gruppen fingerar som en så kallad registerhållare för sina egna personregister. Se närmare under S-gruppens personregister.

Principerna för dataskydd

Bekanta dig med S-gruppens principer för dataskydd.

Läs mer

Behandling av personuppgifter

Vilka personuppgifter behandlar vi och för vilka syften.

Läs mer

Dina rättigheter

Se vilka rättigheter du har som registrerad.

Läs mer

Information om cookies

Behandling av personuppgifter på webbplatser och i mobilapplikationer.

Läs mer

Hur du kan ta kontakt

Så här utnyttjar du dina rättigheteri.

Läs mer

S-gruppens personregister

Bekanta dig med S-gruppens registerhållare och personregister.

Läs mer