S-gruppens personregister

I S-gruppen har vi ordnat behandlingen av personuppgifter i olika personregister enligt syftet för uppgifterna. Varje företag i S-gruppen fingerar som en så kallad personuppgiftsansvarig för sina egna personregister. Nedan finner du uppgifterna om de personuppgiftsansvariga i S-gruppen. Via länkarna kommer du vidare till varje personuppgiftsansvarigs dataskyddsinformation.

S-Gruppens personuppgiftsansvariga

Centrallaget för Handelslagen i Finland (SOK)

Regionhandelslagen