NÄR DU BETALAR MED S-FÖRMÅNSKORT FÅR DU 0,5 % BETALNINGSSÄTTSFÖRMÅN!

När du betalar med S-Förmånskort får du 0,5 % betalningssättsförmån utöver Bonus. Därmed kan du få upp till 5,5 % tillbaka. Förmånen gäller med både Debit- och Credit-kort som är beviljat av S-Banken.

Betalningssättsförmånen är andelslagets sätt att föra över den besparing som uppstår genom betalning med S-Förmånskortet till användarna. Betalningssättsförmånen betalas på samma sätt som Bonus: till huvudmedlemmens konto i S-Banken den 10 i månaden.

Du kan följa betalningssättsförmånen liksom andra förmåner som betalas i pengar genom att logga in i tjänsten eller i S-mobil.

Logga in i tjänsten

Har du betalningsegenskaper på ditt S-Förmånskort?

Välj efter dina behov ett betalkort (debit), kreditkort (credit) eller kombinationskort (debit/credit) med båda egenskaperna. Alla korten ger betalningssättsförmån. Alla S-Bankens S-Förmånskort Visa-kort är utan års- eller månadsavgift för ägarkunder.

Beställ ett kort med betalningsegenskap