S-Mobil

Mina köp – Vi tillhandahåller informationen, du gör valet

Mina köp är en tjänst som är avsedd för ägarkunderna. Med hjälp av den kan du följa upp dina köp under det gångna året. Tjänsten finns alltid nära till hands om du använder den i S-mobil.

Logga in i tjänsten

I tjänsten ser du

  • hur dina inköp fördelas på olika produktgrupper
hur mycket frukt och grönsaker du köper
  • hur stort koldioxidavtrycket från dina matinköp är
hur många plastkassar du köper
  • var och när du handlar

Nytt

artikkelikuva-omat ostot-hiilijalanjälkilaskuri

Vad anger kalkylatorn för koldioxidavtryck?

Med hjälp av kalkylatorn för koldioxidavtryck kan du följa med din varukorgs koldioxidavtryck på månads- och årsnivå. Kalkylatorn specificerar klimatpåverkan av olika grupper av livsmedelsprodukter och åskådliggör samtidigt skillnaderna mellan olika grupper. Varje köpt livsmedelsprodukt ingår i kalkylen. I stället för att använda koldioxidavtrycket från enskilda produkter använder kalkylatorn vetenskapligt framtagna uppgifter om koldioxidavtrycket per produktgrupp. Till exempel räknas det värde som används vid beräkning av en enskild mjölkförpackning ut enligt avtrycksvärdet för hela gruppen mjölkprodukter.

Kalkylatorn för koldioxidavtryck har utvecklats i samarbete med experter vid Naturresursinstitutet. Klimatpåverkan av olika grupper av livsmedelsprodukter baserar sig på de senaste tillgängliga forskningsrönen.

I beräkningarna har man beaktat jordbruksproduktion, förädling, förpackningar och transporter ända fram till butiken. Även de mest sålda produkternas ursprung har beaktats i de produktgrupper där det har särskild betydelse och där information enligt ursprunget har varit tillgänglig (nötkött, grönsaker, fisk, spannmålsprodukter).

En exakt metodbeskrivning finns här (på finska)

Så här aktiverar du tjänsten Mina köp

Du kan aktivera tjänsten i S-mobil eller genom att logga in på S-kanava. För att aktivera tjänsten behöver du webbankskoder.

När du är inloggad på S-kanava hittar du tjänsten i avsnittet Bonus och köp.

Logga in i tjänsten

I S-mobil finns Mina köp i avsnittet Min egen butik. Ladda ned S-mobil i din appbutik.

Ladda ned till iOS‑ och Android-telefon


Kontrollera dina uppgifter i vårt register

Du kan kontrollera dina uppgifter i vårt register antingen genom att logga in i tjänsten, beställa ett registerutdrag med ett webbformulär (på finska) eller genom att fylla i en granskningsbegäran på papper. Det kostar inget att kontrollera registeruppgifter genom att logga in på tjänsten och du kan göra det alltid när du önskar.