Information om cookies

En cookie är en liten textfil, som webbläsaren lagrar i användarens terminal. Cookies innehåller en anonym unik ID, med vilken vi kan känna igen och räkna webbläsarna som besöker vår webbplats. Vi använder också cookieliknande teknik som kallas "webblagring" (eng. Web storage API) eller webbsignaler (t.ex. pixlar) för lagring av motsvarade identifikationer. I den här informationen avses med cookie alla teknologier med motsvarande funktion.

Med cookies kan vi samla information om hur och när våra tjänster används, t.ex. från vilken webbplats användaren har kommit till tjänsten, när och vilka av våra webbplatser användaren har besökt, vilka produktpuffar användaren har sett och klickat på, vilken webbläsare användaren använder, vilken upplösning användarens skärm har, vilket operativsystem och vilken version som används.

Vi utnyttjar cookies och annan motsvarande teknik för statistisk uppföljning av besökarna på våra webbplatser och för mätning av reklamens effektivitet. Vi kan t.ex. samla information om marknadsförings-e-post och nyhetsbrev för att få reda på om de har öppnats och om de har lett till åtgärder, t.ex. besök i en webbutik. I syfte att förbättra användarupplevelsen av våra webbplatser kan vi genomföra kortvariga undersökningar, i vilka vi också kan lagra uppgifter om muskursorns rörelser och klickar på vissa sidor.

Vi använder cookies då vi riktar reklam. Användare kan i våra samarbetspartners nätverk t.ex. se reklam om produkter de har sett på i vår webbutik.

Användare kan inte identifieras på basis av enbart cookies. Om användaren loggar in på vår tjänst, kan informationen som samlats med cookies enligt lagstiftningen om dataskydd kopplas till en identifierad användare, om användaren har tillåtit användning av riktande cookies.

Vi kan lägga webbsignaler i e-postbrev eller marknadsföringsmaterial för att få veta hur väl marknadsföringsmaterialet når mottagaren.

Dessutom innehåller våra webbplatser tidvis våra samarbetspartners webbsignaler, som laddas från samarbetspartnernas servrar. Webbsignaler utnyttjas för reklam och marknadsföring, de hjälper oss att utveckla statistiken om hur ofta reklamer klickas och hur ofta de ledde till köptransaktioner på vår eller annonsörens webbplats.

Cookies satta av tredje parter kan följa användaren genom S-gruppens webbplatser och följa användarens nätbeteende på de olika webbplatserna.

Cookies och datasäkerhet

S-gruppen ger användaren möjligheten att reglera användningen av cookies. Det finns fyra grupper av cookies. Automatiska cookies och prestandacookies är på som standard. Automatiska cookies behövs för att webbplatsen ska fungera, och de kan inte stängas av. Användaren kan uttryckligen förbjuda användningen av prestandacookies. Användningen av automatiska cookies, prestandacookies och webbsignaler är baserad på berättigat intresse enligt dataskyddslagstiftningen.

Cookies som anknyter till riktande och reklam fungerar om användaren har gett sitt medgivande. Då kan vi också identifiera en inloggad användare och kan kombinera användarens webbläsarbeteende med S-gruppens ägarkunds- och kundregister på webbplatser där godkännande av S-gruppens cookies är i bruk. Läs mer om S-gruppens detaljerade information om dataskydd

Behandlingen av personuppgifter i cookies för riktande och reklam är grundad på tillstånd av användaren. Användaren kan ändra inställningarna för sitt medgivande på webbläsarens inställningar för cookies. Användaren kan gå till inställningarna för cookies via länken i undertexterna på den här sidan. Detta påverkar ändå inte material som redan samlats in. Användarens till riktande cookies och reklam anknutna digitala fotavtryck kan man granska som inloggad i tjänsten Oma S-kanava.

Användningssyften

Analys

Analyscookies använder vi för att samla in uppgifter om användarens beteende i våra egna webbtjänster. Vi samlar in uppgifter för att bättre känna till användningen av våra webbplatser och deras funktion.

Reklam

Med reklamcookies identifieras användarens webbläsare, så man kan visa reklam på andra webbplatser i annonsörens nätverk.

Personifiering

Med cookies anknutna till personifiering kan vi anpassa innehållet på våra webbplatser så de erbjuder användaren mer individuellt innehåll. Man kan t.ex. i anknytning till artiklar erbjuda användare produkter som de har sett på i vår webbutik.

Sociala medier

I sociala medier används cookies för identifiering av användare i tjänster så att dessa t.ex. kan dela artiklar med en knapptryckning. Man kan också rikta reklam med dessa cookies.

Lista över cookies och web beacons

Insamlad uppgiftAnvändningssyfte
Google AnalyticsSpecificerad anonym slumpmässig identifieringsuppgift samt besök på S-gruppens webbplatserVi använder uppgiften vid uppföljning av besökare och för mätning av marknadsföringskampanjer Vi sammanför inte uppgiften med identifierade kunder
Identifiering av SOK WebbtjänsterKundens besök på S-gruppens olika webbplatserDå kunden identifierar sig på S-gruppens webbplatser, är kunden identifierad på S-gruppens samtliga tjänster. Kunden behöver inte logga in på nytt till olika tjänster.
TNS ScoreCard ResearchBesök på S-gruppens webbplatserFIAM producerar officiella tal för antal digitala kunder på webbplatser
CrazyEggBesök på S-gruppens webbplatserTest av webbplatser, dvs. s.k. A/B-testning
Visual Website OptimizerBesök på S-gruppens webbplatserTest av webbplatser, dvs. s.k. A/B-testning
Google Ajax Search
DoubleClickBesök på webbplatser, information som anknyter till användare eller reklamkampanjer (såsom besök på andra än S-gruppens webbplatser, där man har visat S-gruppens reklam.Riktning och mätning av reklam
EmidateBesök på S-gruppens webbplatserRiktning och mätning av reklam
Adobe Audience ManagerSpecificerad anonym slumpmässig identifieringsuppgift samt besök på S-gruppens webbplatserSkapande av målgrupper av besökare på S-gruppens webbplatser för att reklamverksamheten utanför S-gruppens webbplatser ska vara bättre riktad
FacebookSpecificerad anonym slumpmässig identifieringsuppgift samt besök på S-gruppens webbplatserRiktning och mätning av reklam
FrosmoSpecificerad anonym slumpmässig identifieringsuppgift samt besök på S-gruppens webbplatserPersonifiering: erbjuda produktrekommendationer på S-gruppens webbplatser
NostoSpecificerad anonym slumpmässig identifieringsuppgift samt besök på S-gruppens webbplatserPersonifiering: erbjuda produktrekommendationer på S-gruppens webbplatser