HUR MYCKET BONUS FÅR DU?

Bonustabellen visar hur mycket Bonus du får med olika stora inköp. Maximala fem procents Bonus får du redan vid 900 euros månadsinköp. Observera att du får Tankningsbonus för tankning.