Hur du kan ta kontakt

Om du vill kontrollera dina uppgifter i S-gruppens ägarkunds- och kundregister, logga in i Oma S-kanava, där du kan granska dina uppgifter, lagra dem hos dig själv och skriva ut dem. Du kan rekvirera ett registerutdrag på ett webbformulär (på finska) eller fylla i en tryckt begäran om insyn och skicka den till adressen som nämns på blanketten; du får då registerutdraget med dina uppgifter per post.

I frågor som gäller S-gruppens ägarkunds- och kundregister kan du också besöka S-gruppens kundtjänstställen (Prisma och större Sokos-enheter) och ringa S-gruppens ägarkundstjänst på tfn 010 76 5859 (0,084 €/min), må–fr kl. 8–20. Vid kundtjänsten kan du t.ex. uppdatera och korrigera dina uppgifter.

Om du vill radera dina uppgifter, ska du kontakta registerhållaren antigen per post till adress SOK Kundrelationer, S-gruppens ägarkunds- och kundregister, PB 1, 00088 S-GRUPPEN, eller per e-post till tietosuoja.asiakkuus@sok.fi.

Vi besvarar frågor som anknyter till behandling av personuppgifter och dataskydd också på adressen tietosuojavastaava@sok.fi.

Allmän information om dataskydd och anvisningar om hur man gör en klagan finner du på den övervakande myndighetens webbplats: www.tietosuoja.fi.