Förhandsifyllda skattedeklarationer kan felaktigt innehålla information om överskott i stället för om fondförhöjning.

Kunder, som varit medlemmar i handelslag som beviljat fondförhöjning och som utträtt under 2020, har fått en skattedeklaration där andelen för fondförhöjningen felaktigt visas vid det skattepliktiga avsnittet ”Överskott från andra än offentligt noterade andelslag”.

Den felaktiga uppgiften avlägsnas från vyn i minskatt.fi under vecka 17 och uppgiften läggs automatiskt till rätt avsnitt på kundernas skattedeklarationer innan utgången av maj. Skattemyndigheterna skickar inte en ny förhandsifylld skattedeklaration för korrigeringen till kunden, men kunden kan kontrollera uppgiften på minskatt.fi efter korrigeringen. Korrigeringen av överskottet kan ändra på det belopp av skatteåterbäring eller kvarskatt som antecknats på den förhandsifyllda skattedeklarationen och på betalningsdagen.

Läs mer från skattemyndighetens sidor.