Familjedelning – alla inköp i ditt hushåll lätt tillgängliga

Den nya Familjedelning möjliggör delning av familjens gemensamma inköp i S-gruppens nyttotjänster.

Vår nya Familjedelning möjliggör delning av familjens gemensamma inköp i S-gruppens nyttotjänster. Med hjälp av Familjedelningen kan myndiga medlemmar av samma ägarkundshushåll nu dela exakta köpuppgifter och i tjänsten Mina köp granska exempelvis hur stort koldioxidavtryck familjens matinköp ger eller hur stor del av inköpen som är inhemska.

Uppgifterna om inköp visas alltid på hushållsnivå utan närmare specifikation av vem som gjort inköpen.

Familjedelningen administreras av ägarkundshushållets huvudmedlem, som via tjänsten Mina köp bjuder in de övriga medlemmarna i ägarkundshushållet att följa de gemensamma inköpen. Alla som bjuds in kan själva välja om de accepterar inbjudan eller inte, och alla som ingår i Familjedelningen ser vems detaljerade inköpsuppgifter som ingår i Familjedelningen. Man kan även sluta använda tjänsten när som helst.

Gör så här:

-Är du kundägarhushållets huvudanvändare? -Öppna Mina köp-tjänsten i S-Mobil eller Min S-kanava, godkänn användarvillkoren för Familjedelning och skicka inbjudan till alla myndiga i ditt hushåll. Om en familjemedlem saknas på listan som du vill lägga till, kan du modifiera uppgifterna för ditt ägarkundshushåll genom att logga in i dina egna uppgifter. -Om du ingår i ett ägarkundshushåll men inte är hushållets huvudanvändare kan du gå med i Familjedelningen genom att acceptera den inbjudan som skickats till dig i tjänsten Mina köp.

Tjänster där Familjedelning används:

Vanliga frågor

Användarvillkor för Familjedelning