EXEMPEL PÅ BERÄKNING AV BONUS

Om det är nära till nästa bonusnivå kan ett litet inköp i slutet av månaden höja den Bonus som betalas ut för alla dina inköp under månaden.

Om du har gjort köp för 850 euro den här månaden*, får du för extra köp för en femtiolapp tillbaka

BELOPPBonus%BonusDU FÅR YTTERLIGARE
850 €4,538,25 €
900 €545 €6,75 €

Om du har gjort köp för 480 euro den här månaden*, får du för tjugo euros extra köp tillbaka

BELOPPBonus%BonusDU FÅR YTTERLIGARE
480 €2,512 €
500 €315 €3 €


*Tankningsköp ingår inte i kalkylen