DELTA I ÄSSÄRAATI OCH PÅVERKA

Som ägarkund är du S-gruppens viktigaste kund. Dina åsikter är viktiga för oss. Kom med i Ässäraati och berätta vad du tycker om våra tjänster. Genom att delta kan du påverka så att S-gruppens tjänster motsvarar dina behov och förväntningar.