BRA ATT VETA

Adressändring behövs i allmänhet inte

Om du har gjort en officiell flyttanmälan till befolkningsregistret uppdateras namn- och adressuppgifter automatiskt utan någon separat adressändring.

Läs mer

Logga in och kontrollera dina uppgifter

Meddela oss dina ändrade kontaktuppgifter bara om du har ett gällande förbud mot utlämnande av adressinformation från befolkningsdatasystemet.

S

Bluffmeddelanden

Om du misstänker att ett meddelande du har fått är för bra för att vara sant, betrakta det som ett bluffmeddelande.