Användarvillkor för webbtjänsten S-kanava.fi

Genom att använda webbplatsen som SOK administrerar (nedan tjänsten) förbinder du dig att följa dessa användarvillkor. Dessutom kan det finnas andra tjänstespecifika villkor som du godkänner separat. Om dessa användarvillkor strider mot de tjänstespecifika villkoren ges de tjänstespecifika villkoren företräde framför användarvillkoren.

SOK (Centrallaget för Handelslagen i Finland) äger tjänsten, ansvarar för dess funktion och utvecklingen av den, och är tjänsteleverantör.

Upphovsrätt och varumärke

De immateriella rättigheterna till tjänsten (däribland varumärket och upphovsrätten) tillhör SOK. Användaren får inte utnyttja de immateriella rättigheterna till tjänsten utan skriftligt tillstånd från SOK. Det är tillåtet att använda meddelanden som publicerats i tjänsten för journalistiska ändamål, förutsatt att informationskällan nämns.

Ansvar för webbtjänsten och dess innehåll

SOK garanterar inte materialets riktighet eller tillförlitlighet. Produktpriser, bilder, produktinformation, tillgång till produkterna och allt annat material som finns i webbtjänsten publiceras utan garantier. SOK ansvarar inte för direkta eller indirekta skador som eventuellt orsakas av uppgifter i tjänsten.

SOK förbehåller sig rätten att när som helst utan förhandsmeddelande och oavsett orsak ändra webbtjänstens användarvillkor, utformning, innehåll, tillgänglighet samt tjänster som tillhandahålls däri eller andra egenskaper. SOK har rätt att avbryta användningen av tjänsten helt, delvis eller för en viss kund.

SOK garanterar inte en oavbruten eller felfri funktion. Om inte annat följer av tvingande lagstiftning, svarar SOK inte för skador som orsakas av användning eller förhindrad användning av tjänsten och inte heller för några andra skador i anslutning till tjänsten.

På tjänsten tillämpas utöver dessa villkor även användarvillkoren för tjänsten Mina uppgifter.

Tjänstens användningstider

Tjänsten är i princip alltid i bruk. SOK kan av välgrundade skäl begränsa tjänstens användningstid genom att informera användaren i tjänsten. SOK strävar efter att meddela användaren i god tid i förväg. Avbrott i tjänsten är möjliga på grund av service, uppdateringar, underhåll och störningar samt av andra liknande skäl.

Tredjepartstjänster

Tjänsten kan innehålla länkar till webbsidor som ägs eller administreras av tredje part. Vid övergång till dessa sidor ska användaren ta del av och godkänna eventuella användningsvillkor före användningen. SOK ansvarar inte för funktionen av webbsidor som producerats av tredje part eller för deras funktion, innehåll eller andra egenskaper.

SOK ansvarar inte för funktionen eller eventuella störningar eller fel i tredje parters applikationer eller tilläggsegenskaper som användaren har installerat, och inte heller för andra skador som är förknippade med eller orsakas av funktionen eller störningar eller fel.

Tekniska förutsättningar för att använda tjänsten

Kunden ska på egen bekostnad skaffa sig de apparater, program och dataförbindelser som krävs för att kunna använda webbtjänsten och andra nödvändiga tjänster, och kunden svarar för deras användnings- och underhållskostnader, säkerhet och funktion. SOK garanterar inte att tjänsten kan användas på kundens apparater. Användaren svarar för sina apparaters datasäkerhet och för att skyddet är uppdaterat.

Om tjänsten används på en dator för gemensamt bruk (till exempel en läroinrättning, ett bibliotek e.d.) och användaren har loggat in bör han eller hon tömma webbläsarens cacheminne och komma ihåg att logga ut genom att klicka på "Logga ut".

Cookies

Tjänsten utnyttjar cookies. Cookies utnyttjas för sessionshantering och besökaruppföljning. Med hjälp av cookies analyseras hur användaren utnyttjar tjänsten.

Tjänsten utnyttjar analytik vid analys av användningen av webbplatsen. Bekanta dig med vår cookies-policy

Användaren kan förbjuda användningen av cookies genom att ändra webbläsarens inställningar. Förbud av cookies kan emellertid påverka webbplatsens funktion och alla funktioner är inte nödvändigtvis i bruk.

Diskussioner, bloggar och kommentarer

Diskussionsspalter, bloggar och kommentarmöjligheter är avsedda för ett konstruktivt och sakligt meningsutbyte. Alla skribenter måste följa reglerna för tjänsten.

SOK förhandsgranskar inte uppgifter som framförs i diskussioner, blogginlägg och kommentarer. SOK raderar vid behov uppgifter som bryter mot användarvillkoren, reglerna och anvisningarna för tjänsten eller mot lag eller god sed, när överträdelsen har kommit till SOK:s kännedom. SOK ansvarar inte för användarnas skriverier eller följderna av dem, eller för uppgifter som användarna lägger ut på eller bifogar till tjänsten. Användaren svarar för innehållet i diskussioner, blogginlägg och kommentarer. Användaren svarar för sitt agerande. En skribent som bryter mot lagen kan ställas till svars för sina skriverier.