Användarvillkor för Familjedelning

Dessa specialvillkor tillämpas om du ger ditt samtycke till delning av exakta köpuppgifter (senare ”Familjedelning”). Familjedelning underlättar utnyttjande av S-gruppens exakta köpuppgifter, till exempel delning av hushållets köpuppgifter.

Bakgrund och ändamål

De person- och köpuppgifter som S-gruppens ägarkunds- och kundregister innehåller är personliga. Med hjälp av Familjedelning kan du bevilja rätten att i den grupp som bildas dela dina exakta köpuppgifter och andra uppgifter i enlighet med ditt samtycke (senare ”Uppgifterna”). De som tillhör gruppen ser även för- och efternamnen på de som tillhör gruppen. Gruppens köpuppgifter visas i den gemensamma vyn om de finns i S-gruppens ägarkunds- och kundregister. Köpuppgifterna visar inte vem som har gjort uppköpet. Med hjälp av Familjedelning är Uppgifterna för gruppens samtliga medlemmar automatiskt tillgängliga i alla de tjänster som utnyttjar Familjedelning. De tjänster som vid ifrågavarande tidpunkt utnyttjar Familjedelning finns på: www.s-kanava.fi/perhejako Om de nya tjänster som utnyttjar Familjedelning informeras elektroniskt eller på annat sätt som S-gruppen anser vara lämpligt.

Grunda och redigera Familjedelning

Familjedelningen administreras av den person som har grundat eller administrerar gruppen (”Administratören”), som kan bjuda in S-gruppens ägarkunder och kunder som är upptagna i kundregistret på det sätt som Familjedelningen definierar vid ifrågavarande tidpunkt. Gruppens sammansättning kan ändras om Administratören lägger till eller tar bort en ny person ur gruppen. De nya personer som har anslutits till gruppen ser de uppgifter som har angetts för gruppen samt dess sammansättning. Ändringar i Familjedelningsgruppen meddelas till dess medlemmar digitalt eller på annat sätt som S-gruppen anser vara lämpligt.

Ta bort uppgifter och avsluta Familjedelning

Du kan när som helt ta Familjedelning ur bruk. Då visas dina Uppgifter inte längre i gruppen. Gruppens administratör kan ta bort dig ur gruppen. Ifall du har lämnat gruppen eller har tagits bort ut gruppen, upphör detta avtal och Familjedelningen omedelbart för din del utan separat anmälan. I egenskap av medlem i gruppen förbinder du dig till att inte spara eller offentliggöra information från gruppen utan samtliga gruppmedlemmars godkännande. Avtalsvillkoren för Familjedelning kan ändras på grund av tekniska förutsättningar eller andra motsvarande faktorer. Kunderna informeras om ändringar på förhand. Familjedelningen kan när som helst avbrytas eller stängas för dig, till exempel i fall av missbruk. Familjedelningen kan användas fullt ut ifall du inte har förbjudit användningen av exakta köpuppgifter. Ifall du har förbjudit behandling av exakta köpuppgifter kan vi inte dela dina Uppgifter med gruppen.

Till övriga delar tillämpas på Familjedelning avtalsvillkoren för tjänsten Mina uppgifter som du har godkänt i samband med registreringen.