ANSLUT DIG SOM ÄGARKUND OCH SKAFFA S-FÖRMÅNSKORT

S-Förmånskortet får du genom att ansluta dig som ägarmedlem. Ägarkunder får de bästa förmånerna i S-gruppen, möjlighet att påverka samt en rejäl Bonus: pengar tillbaka på köpen. Anslut dig genom att betala insatsen 100 euro (eller som delinsats minst 20 euro). Om beslutar dig för att avgå ur handelslaget får du den inbetalda insatsen tillbaka.

6 goda skäl att ansluta sig:

  • Bonus: Pengar tillbaka för dina inköp på över 2000 verksamhetställen.
  • Prisförmåner och varierande erbjudanden
  • Förmånligare inträde till evenemang och aktiviteter: t.ex bio- och konsertsbiljetter.
  • Förmånlig bankservice: Som ägarkund får du ett konto, S-Förmånskort med Visa samt webbankskoder utan års- eller månadsavgift.
  • Elektroniska kvitton
  • Betalningssättsförmån 0,5 % om du betalar dina inköp med S-Förmånskortet.

Det egentliga S-Förmånskortet skickas hem till dig inom cirka två veckor.

Bonus och andra i pengar utbetalda förmåner får du till ditt konto i S-Banken. Därför, när du anslutar dig som ägarkund öppnas det ett konto i S-Banken till dig och du blir också S-Bankens kund. Som ägarkund får du också S-Förmånskort Visa som är beviljat av S-Banken utan års- eller månadsavgift.

Anslut dig i S-mobil eller på webben

Du kan bli ägarkund och öppna S-Bankens tjänster antingen när du laddar appen S-mobil eller på webben om: Dun kan ansluta dig som ägarkund i eller på webben om:

  • du är myndig (som minderårig kan du ansluta dig i kundtjänsten på S-gruppens verksamhetsställe. Hitta närmaste
  • du har en fast adress i Finland
  • du har en finländsk personbeteckning
  • du har inloggningsuppgifter till en webbank (för identifiering och betalning av insatsen)

Anslut dig i S-mobil

Anslut dig på webben

Anlut dig och skaffa S‑FörmånskortGe en ägarkundrelation i present

Under 18-årig: anslut dig på verksamhetstället

För en person under 18 år ska förvaltaren underteckna ägarkundsavtalet. Därför krävs båda på plats med sina ID-handlingar på Ägarkundstjänsten och S-Banken -servicepunkt.

Hitta närmaste

Mer än ett stamkundsprogram

Ägarkundrelationen ett sätt att med kooperativ verksamhet skapa fördelaktiga tjänster och förmåner för ägarkunderna. Dessa kan vi erbjuda till rimliga priser, eftersom vi inte eftersträvar att maximera vinsten i vår verksamhet.

Samhällsansvar är nära förknippat med kooperativ verksamhet. De regionala handelslagen sysselsätter och investerar och använder vinsten från sin verksamhet för att gynna den egna regionen.

Då du koncentrerar dina inköp får du Bonus och andra förmåner i egenskap av ägarkund.

Läs mer om kooperativ verksamhet