ANDELSVERKSAMHET OCH ÄGARKUNDRELATION

S-gruppen är en kooperativ företagsgrupp som finns till för ägarkunderna. De tjänster och förmåner som gruppen erbjuder är avsedda för ägarkunderna.

När du blir ägarkund blir du samtidigt medlem i andelslaget och gör en investering i dess kapital genom att betala insatsen (100 €). Genom din investering blir du en av ägarna till andelslaget där var och en har en lika stor andel i andelslaget. När du anslutar dig som ägarkund öppnas det ett konto i S-Banken för att betala förmåner som betalas med pengar, då blir du också S-Bankens kund.

SOK Asiakasomistajuus 169 screen

Enligt principerna för kooperativ verksamhet belönas du för att du använde den egna handelns tjänster i proportion till hur mycket du använder dem. Ett skolexempel på kooperativ belöning är Bonus: inköp samlar mer Bonus, dvs. pengar, ju mer ägarkunden har handlat. Bonus betalas till ditt konto i S-Banken.

Kooperativ verksamhet märks bland annat i att S-gruppens uppgift inte är att skapa så stor vinst som möjligt utan att säkerställa bra service och goda förmåner för sina ägarkunder, från dag till dag.

Samhällsansvar ingår också i kooperativ verksamhet. De regionala handelslagen sysselsätter och investerar och använder vinsten från sin verksamhet för att gynna den egna regionen.

Läs mer