Ägarkundsrelationens upphörande

Medlemskapet i handelslaget kan upphöra till exempel om insatsen inte har betalts i sin helhet.