4. S-FÖRMÅNSKORT ÅT ALLA FAMILJEMEDLEMMAR

Det är smart att ge alla medlemmar i hushållet som handlar själva, även familjens yngsta, egna S-Förmånskort. På det sättet samlar ni Bonus för hela familjens inköp.