Störningsmeddelande: underhållsavbrott i ägarkundens webbtjänster

Från och med lördagen den 10 april kl. 18.00 till måndagen den 12 april utför vi underhållsarbeten i S-gruppens webbtjänster. Under den tiden är en del av ägarkundens webb- och mobiltjänsten tillfälligt ur bruk.

Bonusköpuppgifter och elektroniska garantikvitton visas med en liten fördröjning

  • Bonusköptransaktioner och elektroniska garantikvitton från veckoslutet visas med en liten fördröjning i inköpssaldot (t.ex. i S-mobil, Oma S-kanava och S-Förmånskortsterminal). Transaktionerna visas senast den 16 april.

Följande tjänster är ur bruk

  • Uppdatering av egna kunduppgifter
  • Aktivering eller oaktivering av elektroniska tjänster (t.ex. elektroniska kvitton)
  • Uppdatering av S-Förmånskortet till papperslöst handlande vid S-Förmånskortsterminalen
  • Man kan inte ansluta sig som ägarkund
  • Man kan inte ta i bruk appen S-mobil
  • Det är inte möjligt att skapa en S-kod (Med S-koden identifierar man sig som ägarkund. S-koden används t.ex. i S-gruppens webbutiker)

Vi beklagar eventuella besvär som orsakas av underhållsarbetet.