Mina köp – Vi tillhandahåller informationen, du gör valet

Mina köp är en tjänst som är avsedd för ägarkunderna. Med hjälp av den kan du följa upp dina köp. Tjänsten finns alltid nära till hands om du använder den i S-mobil.

Logga in i tjänsten

I tjänsten ser du

  • hur dina inköp fördelas på olika productgrupper
  • matkorgens grad av näringsvärdena
  • hur mycket frukt och grönsaker du köper
  • hur stort koldioxidavtrycket från dina matinköp är
  • matkorgens grad av inhemskhet
  • hur mange plastkassar du köper
  • var och när du handlar

NYTT!

Jämför priserna för din varukorg med hjälp av Prisjämföraren

Omo Hintavertailija landscape

En ständigt billig varukorg är vardagsnytta som bäst och på ett år kan även små prisskillnader resultera i förvånansvärt stora besparingar. I tjänsten Mina köp finns nu Prisjämföraren. Med hjälp av den kan du jämföra priserna för en varukorg med produkter, som är relevanta för dig, och få en helhetsbild av prisnivån på matinköpen.

I tjänsten kan två olika affärsgruppers butiker jämföras med varandra. Du kan i tjänsten välja de butiker som är viktiga för dig för en jämförelse och Prisjämföraren ger en uppskattning på vilken butik som är billigast. Jämförelsen baseras på de inköp som användaren gjort under det gångna året – på så vis kan prisjämförelsen göras för de produkter, som man själv faktiskt köper och behöver.

Prisjämförelsen görs alltid med aktuella priser och prisnivåerna hämtas från webbutiken. De uppdateras dagligen. Alla butiker har inte motsvarigheter till alla inköp, så Prisjämföraren visar på ett transparent sätt hur stor andel av inköpen som är jämförbara.

Prisuppgifterna för de jämförda produkterna är från samma dag för de båda butikerna som jämförs. Uppgifterna är högst två dygn gamla. Du kan också jämföra varukorgspriserna för hela ditt hushåll genom att använda Familjedelning i tjänsten Mina köp.

Hintavertailija

Näringskalkylatorn

Näringskalkylatorn avslöjar hur hälsosamma matinköpen faktiskt är

Nio av tio finländare får i sig för mycket salt. Men från vilka livsmedel kommer egentligen det dolda saltet? Och vilka är de viktigaste fiberkällorna? Nu går det att ta reda på hur hälsosamma de egna matinköpen är med hjälp av Näringskalkylatorn i S-mobil. De uppgifter som samlas in om matinköpen är korrekta och sanningsenliga och kan hjälpa finländarna att göra mer hälsosamma val. Den banbrytande tjänsten har tagits fram i samarbete med ledande kostvetare i Finland.

Med hjälp av Näringskalkylatorn i tjänsten Mina köp kan konsumenterna följa upp hur hälsosam den mat de köpt på S-gruppens verksamhetsställen är och jämföra näringsvärdena med det officiella rekommenderade intaget. Näringskalkylatorn hjälper konsumenterna att förstå näringsinnehållet i matinköpen och kan göra det enklare för miljontals finländare att göra mer hälsosamma val.

– Det är fråga om en banbrytande tjänst, både nationellt och internationellt. Tjänsten ger en unik insikt i hur hälsosamma de egna matinköpen är. När informationen är lättillgänglig har den också en reell möjlighet att påverka köpbeteendet. Ju längre tid kalkylatorn används, desto större betydelse för folkhälsan kan den få, säger Mikael Fogelholm, professor i näringslära vid Helsingfors universitet, som deltog i arbetsgruppen som har tagit fram kalkylatorn.

Kalkylatorn baserar sig på de officiella näringsrekommendationerna

Näringskalkylatorn visar andelarna kolhydrater, socker, fibrer, proteiner, fetter, mättade och omättade fetter samt salt och jämför dem med det rekommenderade intaget. Via alla näringsvärden går det att gå in mer på djupet och kontrollera till och med enskilda produkter.

Enskilda födoämnen varken främjar eller försämrar hälsan, det är kosten i sin helhet som är avgörande. En mångsidig och balanserad kost enligt rekommendationerna täcker i regel behovet av näringsämnen, och då behövs inga kosttillskott. Eftersom ett ökat intag av vissa näringsämnen rekommenderas, ska intaget av andra näringsämnen samtidigt minskas för att det totala energiintaget inte ska öka. Denna aspekt har beaktats i de officiella näringsrekommendationerna och Näringskalkylatorn.

Näringsvärdena relativa andel i de livsmedelsprodukter som köpts på S-gruppens verksamhetsställen jämförs med det rekommenderade intaget, vilket innebär att ju större andel av maten som köps inom S-gruppen, desto mer heltäckande är den bild av kostens kvalitet som kalkylatorn ger. Genom feedback uppmuntrar tjänsten också en mer hälsosam kost och hänvisar konsumenterna till att läsa mer om näringsinnehåll.

Kalkylatorn får uppgifterna från näringsinnehållsförteckningen på livsmedelsförpackningarna. Uppgifter om näringsinnehållet i oförpackade produkter, till exempel frukt och grönsaker, har hämtats separat i Fineli, en livsmedelsdatabas som upprätthålls av Institutet för hälsa och välfärd (THL). På detta sätt får konsumenterna omfattande kostinformation på ett helt nytt sätt på ett och samma ställe. I tjänsten tillämpas rekommenderade värden som baserar sig på de finska näringsrekommendationerna, Fineli och Europaparlamentets och rådets förordning*.

Källor *

1 Mat ger hälsa! Finska näringsrekommendationer 2014. Statens näringsdelegation 2014. Finns på: https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemus--ja-ruokasuositukset/sv/naringsrekommendationer2014web.pdf

2 Institutet för hälsa och välfärd. Fineli. Näringsämne: Energi, beräknad. Finns på: https://fineli.fi/fineli/sv/ravintotekijat/2331

3 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011

Mina inköp betjänar också hela familjens inköp

artikkelinosto-iso-omat ostot

Familjedelningen ger tjänsten Mina inköp en ny dimension: utom dina egna inköp kan du nu också granska familjens gemensamma inköp. Möjligheten till Familjedelning erbjuds alla myndiga personer hushållet som har börjat använda tjänsten Mina inköp. Med Familjedelning kan ni i fortsättningen exempelvis kolla hur stort kolavtryck familjens matinköp lämnar eller vilken dess inhemskhetsgrad är.

I praktiken är det huvudmedlemmen i ägarkundshushållet som inleder Familjedelningen genom att bjuda in de andra myndiga medlemmarna i hushållet att följa upp de gemensamma inköpen, och alla inbjudna kan för egen del godkänna eller avslå inbjudan.

Frågor och svar om Familjedelning (FAQ)

Kotimaisuus2

Är du intresserad av att få veta den inhemska andelen av dina matinköp?

Med hjälp av kalkylatorn för inhemskt ursprung i tjänsten Mina köp i S-mobil kan du för första gången i en och samma tjänst följa upp den inhemska andelen av de livsmedelsprodukter du köper i fråga om råvarorna och tillverkningsprocesserna. Kalkylatorn gör åtskillnad mellan produkter som tillverkas i Finland av finländska råvaror och produkter som tillverkas i Finland, men som kan innehålla utländska råvaror. Den inhemska andelen beräknas utifrån matinköpens värde.

Kalkylatorn åskådliggör andelen inhemska matinköp på två nivåer. På den första nivån finns produkter som tillverkas i Finland av finländska råvaror. Detta garanteras av förpackningsmärkningarna Gott från Finland och Hjärtbladsmärket. På den andra nivån finns produkter som tillverkas i Finland, men som kan innehålla utländska råvaror. Dessutom visar kalkylatorn de utländska matinköpen på en separat lista. I kalkylatorn ser du uppgifter om det inhemska ursprunget till och med på produktnivå.

artikkelikuva-omat ostot-hiilijalanjälkilaskuri

Vad anger kalkylatorn för koldioxidavtryck?

Med hjälp av kalkylatorn för koldioxidavtryck kan du följa med din varukorgs koldioxidavtryck på månads- och årsnivå. Kalkylatorn specificerar klimatpåverkan av olika grupper av livsmedelsprodukter och åskådliggör samtidigt skillnaderna mellan olika grupper. Varje köpt livsmedelsprodukt ingår i kalkylen. I stället för att använda koldioxidavtrycket från enskilda produkter använder kalkylatorn vetenskapligt framtagna uppgifter om koldioxidavtrycket per produktgrupp. Till exempel räknas det värde som används vid beräkning av en enskild mjölkförpackning ut enligt avtrycksvärdet för hela gruppen mjölkprodukter.

Kalkylatorn för koldioxidavtryck har utvecklats i samarbete med experter vid Naturresursinstitutet. Klimatpåverkan av olika grupper av livsmedelsprodukter baserar sig på de senaste tillgängliga forskningsrönen.

I beräkningarna har man beaktat jordbruksproduktion, förädling, förpackningar och transporter ända fram till butiken. Även de mest sålda produkternas ursprung har beaktats i de produktgrupper där det har särskild betydelse och där information enligt ursprunget har varit tillgänglig (nötkött, grönsaker, fisk, spannmålsprodukter).

En exakt metodbeskrivning finns här (på finska)

Så här aktiverar du tjänsten Mina köp

Du kan aktivera tjänsten i S-mobil eller genom att logga in på S-kanava. För att aktivera tjänsten behöver du webbankskoder.

När du är inloggad på S-kanava hittar du tjänsten i avsnittet Bonus och köp.

Logga in i tjänsten

I S-mobil finns Mina köp i avsnittet Min egen butik. Ladda ned S-mobil i din appbutik.

Ladda ned till iOS‑ och Android-telefon


Kontrollera dina uppgifter i vårt register

Du kan kontrollera dina uppgifter i vårt register antingen genom att logga in i tjänsten, beställa ett registerutdrag med ett webbformulär (på finska) eller genom att fylla i en granskningsbegäran på papper. Det kostar inget att kontrollera registeruppgifter genom att logga in på tjänsten och du kan göra det alltid när du önskar.