MED INSATSEN FÅR DU EN DEL I HANDELSLAGET

Genom din insats gör du en investering på 100 euro i handelslagets kapital. Med den får du en andel i ditt handelslag. Dessutom får du Bonus och många andra ägarkundsförmåner.

Betala hela insatsen

Betala hela insatsen på 100 euro, då får du del av alla förmåner. En del av andelslagen betalar också årlig ränta på den helt betalda insatsen.

Betala en del av insatsen

Som ett alternativ kan du betala minst 20 euro som så kallad delinsats. I det fallet överförs den Bonus och betalningssättsförmån som samlats för dina inköp till att komplettera din insats och när din insats är till fullo betald får du tillgång till kontant utbetalda förmåner.

Du börjar också få eventuell ränta på insatsen året efter att insatsen är till fullo betald. Betalningstiden för insatsen är oftast två år.

Du kan betala insatsen helt genom att logga in i Oma S-kanava eller i närmaste Ägarkundstjänst och S-Banken-servicepunkt

Om du vill, du kan okcså betala en del av den avgiften som saknas och samla resten med dina Bonusar. Det kan du göra i en Ägarkundstjänst och S-Banken-servicepunkt.

Bli ägarkund

Goda år kan ge insatsen också ränta

Om resultatet för föregående år har varit tillräckligt bra, kan ditt handelslag betala ränta på din till fullo betalda insats. Handelslagets fullmäktige besluter årligen om utbetalningen av ränta.

Exempel: Om ditt andelslag betalar 10 procent ränta på din 100 euros insats får du 10 euro på ditt konto i slutet av våren.

Återbäring av överskottet belönar samlade inköp hos det egna andelslaget

En del av andelslagen betalar återbäring på överskottet. Det är en viss, separat beslutad procentandel av hela ditt ägarkundhushålls bonusinköp hos det egna andelslaget.

Återbäring av överskottet grundar sig på att du samlar inköpen till ditt eget andelslag. Återbäringen beräknas på de bonusinköp som har gjorts från andelslagets verksamhetsställen fram till slutet av föregående år. I beräkningen ingår inte inköp från övriga andelslag, dotterbolag eller samarbetsparter.

Utbetalning av ränta och återbäring av överskott samt storleken på dessa beslutas årligen av andelslagets fullmäktige. Såväl räntan som återbäringen betalas i allmänhet ut under slutet av våren.

Exempel

Du har under det senaste året handlat för 5015 euro på S-gruppens och samarbetsparternas verksamhetsställen. Ditt eget andelslags andel av inköpen är 3450 euro. Fullmäktige vid ditt andelslag har beslutat att betala 1,5 procent återbäring på överskottet för föregående år. Därmed dyker det upp 1,5 % x 3450 € det vill säga 51,75 € på ditt eget S-Konto i slutet av våren.