Hur gör man om ägarkundskapet upphör?

Medlemskapet i handelslaget kan upphöra till exempel om insatsen inte har betalts i sin helhet. Insatsen är 100 euro, varav du ska betala minst 20 euro när du ansluter dig som medlem. Resten av insatsen kan du bygga på med exempelvis Bonus. När medlemskapet i handelslaget upphör, upphör även rätten till förmåner avsedda för ägarkunder. Du kan ta del av ägarkundsförmånerna genom att ansluta dig som medlem i handelslaget eller till en annan persons ägarkundshushåll.

Varför utesluter handelslaget sina ägarkunder?

Handelslagets uppgift är att producera tjänster och förmåner för sina medlemmar, dvs. ägarkunderna. Som ägarkund kan du få Bonus och betalningssättsförmån på dina inköp och även få andra penningvärda ägarkundsförmåner.

Insatsen är 100 euro och med den får du en andel i ditt handelslag. Enligt handelslagets stadgar ska varje ägarkund betala en insats inom den tid som anges i handelslagets stadgar. Om insatsen inte betalas fullt ut inom den fastställda intjäningstiden, säger handelslaget upp medlemskapet och återbetalar den inbetalda insatsen.

Varför hör jag inte längre till ett ägarkundshushåll?

Om medlemskapet i handelslaget för huvudmedlemmen i ditt ägarkundshushåll har upphört, upplöses även medlemmens ägarkundshushåll. Det innebär att de som hörde till ägarkundshushållet blir utan ägarkundshushåll. Om du i fortsättningen vill ta del av ägarkundsförmånerna kan du själv ansluta dig som medlem i ett handelslag eller ansluta dig till en annan persons ägarkundshushåll.

Vad händer med mina banktjänster?

En kundrelation i S-Banken förutsätter inte en ägarkundsrelation, utan du kan fortsätta din kundrelation i S-Banken.

S-Förmånskort Visa är avsett för ägarkunder och dem som hör till deras ägarkundshushåll. När du inte längre hör till ett ägarkundshushåll sägs ditt S-Förmånskort Visa upp.

S-Bankens konton och webbankskoder är avgiftsfria för handelslagens ägarkunder och dem som hör till ett ägarkundshushåll. När du inte längre tillhör ett ägarkundshushåll, blir tjänsterna avgiftsbelagda. Du kan ta del av priserna på s-banken.fi genom att välja Servicetariff för andra än ägärkunder i handelslag.

Även användningen av appen S-mobil upphör i och med ägarkundsrelationens upphörande.

Läs mer på S-Bankens webbplats.

Vad händer med mitt S-Förmånskort?

Efter ägarkundsrelationens upphörande intjänar ditt S-Förmånskort inte längre Bonus, du kan således förstöra kortet.

Om du ansluter dig som ägarkund, får du ett nytt S-Förmånskort, som ansluts till ditt nya ägarkundshushåll.

Vad händer med den insats som jag redan har betalt?

Din redan betalda insats återbetalas i sin helhet på ditt inbetalningskonto för förmåner i S-Banken.

Om du inte har ett inbetalningskonto för förmåner, kontakta då ditt handelslag.

Vad ska jag göra?

För att du igen ska kunna ta del av ägarkundsförmånerna, ska du ansluta dig som medlem i ett handelslag eller ansluta dig till en annan persons ägarkundshushåll.

Hur kan jag ansluta mig som ägarkund?

Du kan enkelt ansluta sig som ägarkund på vår webbplats här. Alternativt kan du besöka Ägarkundstjänsten och S-Banken-servicepunkt, du hittar närmaste verksamhetsstället här.

Hur kan jag ansluta mig till en annan persons ägarkundshushåll?

Ägarkundshushållets huvudmedlem kan bjuda in andra personer till sitt ägarkundshushåll genom att skicka en inbjudan via Oma S-kanava, under Mina uppgifter. När du bekräftar inbjudan du fått per e-post, ansluter du dig till ägarkundshushållet och du är berättigad till ägarkundsförmåner. Alternativt kan Ägarkundstjänsten och S-Banken-servicepunkt ansluta personer till ägarkundshushållet.