Förbudet mot enkätundersökningar sparas i S-gruppens ägarkunds- och kundregister.